Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Szacunek

Marek Kosętka 7.10.2012
  • Szacunek to docenianie każdego punktu widzenia.
  • Szacunek to otwarcie na fakt, że możemy się mylić.
  • Szacunek to uprzejmość, która nie jest warunkowana.
  • Szacunek to akceptacja ludzi takimi jakimi są.
  • Szacunek to ...
„Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku!”