Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Powołanie

Grzegorz Paluch 30.09.2012

Mówimy, że naszym powołaniem jest głoszenie ewangelii lub służba. Jednak Bóg powołuje nas do bycia z Nim, a działanie jest tylko elementem tego powołania.

Jeżeli naszym powołaniem jest być z Nim, a nie spędzamy z Nim czasu, to być może już minęliśmy się z tym do czego zostaliśmy powołani…

Czy nie rozminąłem się z bożym powołaniem?