Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Powołanie:
Co mogę zrobić?

Irek 23.09.2012

Nasze życie może być lepsze lub gorsze, pełniejsze lub zgoła puste. Od czego to zależy? W jakimś stopniu od postaw jakie zajmiemy.

Wierzę, że włączeni w Boże dzieła będziemy doświadczać naszego Boga najpełniej i przeżyjemy nasze życie w satysfakcji, o której nie mogą marzyć ci, którzy chcą żyć dla siebie.

Tu działa zasada o której mówił Pan Jezus: kto straci dla Niego, ten zyska. Uczestnicząc w Bożych przedsięwzięciach mamy sposobność oglądania Boga w akcji, co jest niezwykle satysfakcjonujące.

Zapewne podzielacie moją wiarę, że wszyscy jesteśmy lub możemy być zbawieni nie przez zasługi ale z łaski przez wiarę. Jeżeli przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela to stałeś się dzieckiem bożym i jesteś zbawiony. Możesz żyć bez lęku o wieczność. „Miłość wyklucza lęk” – napisał apostoł Jan, dając nam prawo do życia w pewności naszego zbawienia.

Ale żyjemy jeszcze na ziemi. Nasze życie może być lepsze lub gorsze, pełniejsze lub zgoła puste. Od czego to zależy? W jakimś stopniu od postaw jakie zajmiemy. Wierzę, że włączeni w Boże dzieła będziemy doświadczać naszego Boga najpełniej i przeżyjemy nasze życie w satysfakcji, o której nie mogą marzyć ci, którzy chcą żyć dla siebie.

Tu działa zasada o której mówił Pan Jezus: kto straci dla Niego, ten zyska. Uczestnicząc w Bożych przedsięwzięciach mamy sposobność oglądania Boga w akcji, co jest niezwykle satysfakcjonujące.

Wierzę też, że każdy człowiek został powołany do istnienia z planem dla niego i realizacja tego planu przyniesie nam największą możliwą satysfakcję. Spodziewam się, że wielu z was podziela ten pogląd, ale jednocześnie wielu nie wie co jest ich powołaniem! Niektórzy już całe lata próbują to odkryć i nadal nie wiedzą. To smutne i bardzo destrukcyjne.