Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Moja odpowiedź na Boże powołanie

Grzegorz Kogut 16.09.2012

Bóg powołuje ludzi, ale wszystko zależy od tego jak mu odpowiemy. Dlaczego zwlekamy z odpowiedzią na wezwanie, które prowadzi nas w miejsce błogosławieństwa?

...szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (Ew. Mateusza 6,33)

Czy stawiasz dzisiaj kolejne kroki na drodze swojego powołania?