Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Powołanie

Grzegorz Antosz 9.09.2012

Czy to naprawdę możliwe? Czy Bóg mnie potrzebuje i właściwie po co?

„Pan, kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą...”

To nie tylko słowa starej pieśni oazowej. To ciągle aktualne wezwanie do każdego chrześcijanina, to powołanie do Bożej armii, której zadaniem jest walka o ludzkie dusze.

Jezus po wstąpieniu do nieba zesłał nam swojego Ducha zgodnie z obietnicą. Jesteśmy więc mieszkaniem, świątynią Ducha Świętego. Jezus mieszka w nas i działa przez nas w określonym celu.