Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Faraon pokonany

Wiesław Leśniak 2.09.2012

Może masz wrażenie, że coś sprzysięgło się przeciw tobie... Okoliczności, sytuacje, zdarzenia układają się w jakiś negatywny ciąg... Może odczuwasz, że coś próbuje cię zniewolić i narzucić ci coś czego nie chcesz...

Nie musi tak być! Jest rozwiązanie, jest zwycięski plan. Jest ktoś kto zwyciężył według tego planu i ty możesz wygrać wraz nim, spróbuj...