Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Ratuj wydanych na śmierć

Arek Kukułka 19.08.2012

Czy kościół wypełniony jest użytecznymi sługami? A może jesteśmy jak stu proroków za czasów Achaba – schowanych w pieczarach, karmiących się chlebem i wodą, ale nie wychodzących ze słowem do innych ludzi?

Podczas gdy kościół syty Bożego słowa przebywa w bezpiecznych pieczarach, Bóg woła:

„Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj.” (Prz 24,11)

Czy zdecydujesz się wyjść ze swojego namiotu, aby wreszcie móc go poszerzyć i zrobić w nim miejsce dla tych, którzy potrzebują ratunku?