Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

To jedno imię

Grzegorz Paluch 5.08.2012

Gdy się rodzimy, rodzice nadają nam imię i zwracają się nim do nas byśmy na coś reagowali.

Także inni nadają nam imiona, przezwiska i określenia, często negatywne i nieprawdziwe, a my przyjmujemy je i reagujemy na nie.

Ale i Bóg nadaje nam imię. W Objawieniu Jana 2,17 mówi o nowym imieniu:

Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.

Reagujemy na imię z którym się utożsamiamy. Jeśli znamy imię które nadaje nam Bóg znamy swoją tożsamość.

Czy reagujesz na imię nadane Ci przez Boga? Twoje imię w Bogu jest twoją tarczą a imię Jezusa zwycięża wszystko.