Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego

Irek 9.08.2009

Słowo Boże to wielka rzeka obietnic. Pośród obietnic znajdujemy też drobne fragmenty, kierowane do nas. Są to instrukcje mówiące jak „otworzyć” pomyślność, którą Bog do nas kieruje.

Chcę powiedzieć o kluczowej zasadzie, która prowadzi do tego, żeby przyjąć Boże błogosławieństwo.