Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Strefa Ducha

Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. (1 list do Koryntian 14:1- 3, Biblia Warszawska)

Jeśli znajdziesz w sobie pragnienie, aby być narzędziem w Bożych rękach i „gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite (Księga Jeremiasza 15,19)” możesz być Jego ustami... tak jak Prorok Jeremiasz.

Podejmij kroki wiary, a Bóg przyzna się do Twojej odwagi!

Jeśli jesteś członkiem lub sympatykiem kościoła Nowe Przymierze, a chciałbyś skorzystać z usługi proroczej lub czujesz się zachęcony do tego, aby prorokować skontaktuj się z Kasią.

Skrzynka Kasi

kod
Podane dane osobowe służyć będą wyłącznie do korespondencji e-mail. Wysyłając wiadomość zgadzasz się na otrzymanie odpowiedzi. Aby wycofać zgodę na korespondencję wyraź to w kolejnej wiadomości.