Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-103 Gliwice ul. Wielicka 16

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Program edukacji ewangelizacyjnej

Ef 6,15 …„a obuwszy nogi w gotowość głoszenia Dobrej Nowiny o pokoju”…

Program zawiera 2 półroczne ścieżki rozwoju, z wyjazdem weekendowym pomiędzy.

 • 1 ścieżka: dotyczy indywidualnego toku rozwoju tożsamości chrześcijańskiej. Cel: indywidualne rozeznanie, wzmocnienie i rozwój osobistego powołania do służby ewangelizacyjnej. Ewangelizacja, jako styl życia.
 • 2 ścieżka: dotyczy umiejętności praktycznego, indywidualnego i zespołowego głoszenia ewangelii oraz organizacji sytemu opieki.

Jest to autorski program Kamila, skierowany do braci i sióstr z NP noszących na sercu oraz odczytujących swoje powołanie do zwiastowania dobrej nowiny w myśl słów Jezusa „uczynię was rybakami ludzi” …„idźcie i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu…”

Spotkania odbywają się co 2 tygodnie przez 12 miesięcy. Program będzie realizowany w ramach spotkań, a także organizowanych „imprez” ewangelizacyjnych.

Tematy spotkań

 • Tożsamość w Jezusie…pewność siebie w Jezusie…
 • Powołanie do służby, źródło, rozwój, cel…
 • Wiara i miłość jako owoc relacji z Duchem Bożym
 • Duch Święty źródłem życia z Jezusem. Owocny chrześcijanin celem Bożych inwestycji…
 • Modlitwa indywidualna, relacja z Panem. Budowa osobistego życia modlitewnego…
 • Modlitwa wspólnotowa, modlitwa wstawiennicza, post, jałmużna…
 • Umiłowanie Słowa Bożego. Mocna pozycja w życiu z Jezusem…
 • Charyzmaty, co to znaczy być charyzmatykiem?
 • Kościół, miejsce duchowego wzrostu. Relacje dzielenia z braćmi. Służba…

Tematy warsztatów

 • Charakterystyka społecznych obszarów zwiastowania Ewangelii
 • Warsztaty z Komunikacji Interpersonalnej i Społecznej
 • Zajęcia warsztatowe: jak przyznawać się do wiary w Jezusa, jak świadczyć o Jezusie
 • Trening Asertywności
 • Nauka umiejętności przeprowadzenia 8 spotkań poewangelizacyjnych
 • Ewangelizacja zespołowa: jak organizować grupę ewangelizacyjną, boje modlitewne…
 • Ewangelizacja w mocy. przykłady i świadectwa
 • Organizacja wyjazdu ewangelizacyjnego