Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Teraz więc pozostaje:
wiara, nadzieja, miłość, te trzy

Bóg jest Wielki i Dobry. Chcę sięgnąć wiarą po te fakty i przeżywać bożą obecność codziennie w moim życiu. Potrzebuję zbudować swoją WIARĘ, wzmocnić ją i rozwinąć, aby była trwaniem w ufności, aktywnym poleganiem na Bogu „tu i teraz”.

Nie chcę trwać w marazmie, w bierności z powodu braku nadziei, że moje działania mają sens, że warto, że się uda. Potrzebuję napełnić się NADZIEJĄ, że On sam doprowadzi do końca wszystkie dobre zamierzenia i działa wiary!

Nie chcę czuć się odrzucony i pozostawiony samemu sobie. Potrzebuję doświadczać MIŁOŚCI od ludzi z mojego Kościoła i samemu ją okazywać.

Dlatego jadę na Obóz Nowego Przymierza do Orlego Gniazda. Już się zapisałem. A Ty?

Marek

Jak się zapisać?

Zapraszamy na obóz Wspólnoty Nowe Przymierze, który odbędzie się w ośrodku Orle Gniazdo w terminie od 26 sierpnia do 1 września 2018.

Zgloszenie na obóz odbywa się poprzez wpłatę zaliczki. Zaliczka:

 • za dziecko do 3 roku życia (nie korzystające na obozie z łóżka) nie wpłacamy zaliczki
 • za dziecko do 11 roku życia - 50 zł
 • za osobę od 12 lat wzwyż - 100 zł

Wpłata na konto widoczne po lewej stronie. Tytuł: Orle Gniazdo - nazwiska i imiona uczestników.

 • Pełny koszt obozu dla osoby od 12 lat wzwyż - 600 zł
 • Przy wpłacie zaliczki w maju - cena obniżona do 470 zł
 • Przy wpłacie zaliczki w czerwcu - cena obniżona do 520 zł
 • Przy wpłacie zaliczki w lipcu - cena obniżona do 570 zł
 • Przy wpłacie zaliczki w sierpniu - 600 zł
 • Koszt obozu dla dziecka od 4 do 11 roku życia - 330 zł
 • Koszt obozu dla dziecka do 3 roku życia, które nie korzysta z łóżka ani z wyżywienia - 30 zł
 • Koszt obozu dla dziecka do 3 roku życia, które nie korzysta z łóżka ale korzysta z wyżywienia - 120 zł

Resztę opłaty za obóz prosimy wpłacić do 20 sierpnia.

W formularzu poniżej podaj swój adres e-mail do kontaktu przed obozem.

Podaj adres email do korespondencji

W polu na wiadomość podaj także wiek dzieci, zgłoś potrzebę diety itp.

kod
Podane dane osobowe służyć będą wyłącznie do korespondencji e-mail. Wysyłając wiadomość zgadzasz się na otrzymanie odpowiedzi. Aby wycofać zgodę na korespondencję wyraź to w kolejnej wiadomości.