Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Góra Modlitwy

Z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan serdecznie zapraszamy na GÓRĘ MODLITWY - wyjątkowy dzień wypełniony modlitwą prowadzoną przez zespoły muzyczne ze wspólnot katolickich i protestanckich, zwieńczony uwielbieniem Jezusa Chrystusa!

Istotną częścią Góry Modlitwy będzie ekumeniczna modlitwa za Gliwice prowadzona przez księży i pastorów: ks. Artura Sepioło (dyrektora sekcji d.s. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezji Gliwickiej), ks. Andrzeja Wójcika (proboszcza parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach), ks. Krzysztofa Kłuska (pastora parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Gliwicach), Alfreda Richtera (pastora Kościoła Zielonoświątkowego w Gliwicach).

Całość zakończymy wspólnym uwielbieniem kolędami wyselekcjonowanymi i zaaranżowanymi pod 25-osobowy chór!

20 stycznia 2018, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II, Gliwice

PLAN DNIA:

  • 10:00 - 17:00 Góra Modlitwy
  • 17:00 - 18:00 Ekumeniczna modlitwa za Gliwice
  • 18:30 - 20:00 Uwielbienie kolędami

ZAPRASZAMY!