Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Pionierów 8

www.noweprzymierze.pl
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”
REGON: 241836654
NIP: 6312660293

Czytelnia

Niewidzialna przeszkoda do prawdziwego życia z Bogiem

Jezus przyszedł, aby dać nam życie w obfitości. Bóg ma dla każdego z nas powołanie i plan. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do ekscytującego, choć nie pozbawionego wyzwań, życia z Bogiem. Jednak wygląda na to, że tylko niektórzy z tego korzystają. W tym cyklu nauczań przyjrzymy się jednej z przyczyn dlaczego tak jest i co Ty możesz z tym zrobić.

więcej » (Szymon Zeifert - listopad 2019)

Jezu, Ty się tym zajmij

Czy Bóg jest dobry cały czas? Łatwo jest mówić, że Bóg jest dobry, jeśli mi błogosławi. A czy jeśli coś idzie nie tak w moim życiu, to czy Bóg też jest dobry? Czy zawsze mogę Mu ufać?

„Dlatego umiłowani, nie polegajmy na emocjach serca, lecz pełni ufności śmiało przystępujmy do Boga, rozumiejąc, że jeśli stosujemy się do Jego Słowa i czynimy, to, co się Jemu podoba, to z pewnością otrzymamy to, o co prosimy na podstawie Słowa. A wolą Boga objawioną w Słowie, jest to, abyśmy w pełni ufali Bożemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i polegali na Jego charakterze, a siebie nawzajem darzyli tak ofiarną miłością, jaką On nam ukazał i jaką polecił nam zachować” 1 List Jana 3, 21-24 (tłumaczenie: Nowy Przekład Dynamiczny)
więcej » (Magda Szulik 27.10.2019)

Nikodem

Nikodem był faryzeuszem poszukującym, otwartym. Nie możemy powiedzieć o nim złego słowa. Był to człowiek prawy, obeznany w Piśmie, religijny, przestrzegający zasad, ale w tym wszystkim czegoś mu brakowało. Dlatego szukał, dopytywał...

więcej » (Ryszard Krzywy 20.10.2019)

Uczniostwo to wzrost

O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich! Jezus powołuje uczniów, którzy wejdą na Jego Drogę i będą nią podążać, którzy będą się rozwijać, wzrastać, upodabniać do Mistrza. Czy jesteś dziś dalej na Drodze Pańskiej niż byłeś wczoraj? Czy jutro będziesz dalej na tej Drodze niż jesteś dziś?

więcej » (Marek i Krysia Kosętka - październik 2019)

Świadectwa uczniów Jezusa

Pan Jezus powołał swój Kościół by wypełnił Jego misję. By to było możliwe Kościół musi być rozpoznawalny, czyli musi nosić na sobie znaki rozpoznawcze swojego Założyciela. „Znak firmowy” Syna Bożego musi być na nim wygrawerowany i to dużą czcionką. Przedstawiam tu trzy główne „znaki firmowe” Pana Jezusa Chrystusa.

więcej » (Irek - wrzesień 2019)

O potrzebie miłości

Niejednokrotnie zdarza się, że ucieszeni faktem, iż Bóg do nas mówi, zapominamy treść Jego słów. Jednak gdy Bóg o czymś mówi, oznacza to, że musimy zwrócić na to uwagę tu i teraz.

więcej » (Alicja Zeifert 1.09.2019)

Przemiana myślenia

Jako chrześcijanie doświadczyliśmy metanoi, czyli przemiany myślenia. Stało się to, gdy przyjęliśmy Jezusa jako zbawiciela. Jednak Biblia zachęca nas, żebyśmy stałe przemieniali swoje myślenie, by stawało się ono coraz bliższe Bogu.

Bycie chrześcijaninem to bycie w procesie zmiany myślenia – przesłuchaj i oceń, czy jest to twoją praktyką.

więcej » (Alicja Zeifert 25.08.2019)

Czy życie z Bogiem może być proste?

Czy życie z Bogiem jest łatwe czy trudne? Proste czy skomplikowane? Od czego to zależy?

Wiemy, że pojęcia takie jak „proste” i „trudne” są względne. To, co dla jednego jest łatwe, dla innego może być trudne. To, co obiektywnie skomplikowane, może komuś wydawać się proste. Co zatem zrobić, by dla Ciebie osobiście życie z Bogiem było proste? Odpowiedź jest bardzo... prosta.

więcej » (Mateusz Zeifert 18.08.2019)

Opinie vs. Boże działanie

Może być obiektywna, niezależna, ciekawa lub krzywdząca. Podobno każdy ją ma. Opinia.

Warto zadać sobie pytanie czy nasze przekonania wspierają Boże działanie w naszym życiu.

więcej » (Szymon Kunc 11.08.2019)

Boży plan vs. nasze błędy

Zastanawiałeś się, czy może nie zaprzepaściłeś Bożego planu, poprzez swoje błędy i złe decyzje? Przyjrzyjmy się, co mówi na tej temat Biblia.

więcej » (Szymon Zeifert 21.07.2019)

Kościół, Oblubienica Chrystusa

Czy zwyczaje zaślubin biblijnego Izraela mogą nas dzisiaj jeszcze inspirować?

Mimo, że są tak odległe i z innej kultury niż nasza, nie odrzucajmy ich z góry jako nie przystających do naszych współczesnych czasów.

Chciejmy zobaczyć w tych ceremoniach i zwyczajach przesłanie, które na kartach Biblii zostawił dla nas Duch Święty.

więcej » (Wiesiek Leśniak 7.07.2019)

Bądź jak Jezus

1. Bądź jak Jezus – Sobą.

Gal. 5:1 „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.”

Jezus przyniósł Ci życie OBFITE, RADOSNE, WOLNE i takim Cię pragnie widzieć!

Miej odwagę być jak Jezus – SOBĄ! Wyjątkowym umiłowanym dzieckiem Bożym, nad którym jest Jego powołanie!

2. Bądź jak Jezus – Posłany.

J. 20:21 „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” Jesteś posłany i tak samo jak Jezus masz Zadanie do wykonania! Czy wiesz jaki jest cel twojego życia? Potrzebujesz znać misję jaką Bóg Tobie powierzył. To dotyczy każdej sfery Twojego życia: kościelnej, domowej, zawodowej i towarzyskiej.

3. Bądź jak Jezus – daj życie!

Jest różnica między najemnikiem, a pasterzem. Ten pierwszy wykonuje swoje zadanie dopóty, dopóki ma z tego korzyści, bo nie zależy mu na owcach. Natomiast pasterz z powołania jest gotów oddać życie, by wypełnić misję, jaką otrzymał od Boga. W obecności wilka okaże się kim jesteś.

więcej » (Marek Kosętka - czerwiec 2019)

Poznawanie Boga

Biblia wielokrotnie wzywa nas do tego, abyśmy poznawali Boga. Jednak nie dzieje się to intuicyjnie. Poznawanie Boga to proces, który możesz przyspieszyć lub spowolnić. Bliska znajomość z Bogiem pozbawia nas złudzeń, ale też wzbogaca nasze życie w niewyobrażalny sposób.

więcej » (Alicja Zeifert - maj/czerwiec 2019)

Jak się modlić

Modlitwa była stałym elementem życia Jezusa. Nieraz poświęcał całą noc na rozmowę z Bogiem. Widział w niej wielką wartość. Niestety jako chrześcijanie często mamy w niej braki. Dlaczego?

więcej » (Szymon Zeifert - maj 2019)

Powrót do powołania

Wszyscy znamy Exodus, czyli przejście Izraela z Egiptu do Kanaanu. Wiemy, że ten Exodus jest obrazem przejścia ze świata niewoli do Ziemi Obiecanej, czyli miejsca Powołania. Tymczasem w Piśmie mamy jeszcze Drugi Exodus, znacznie mniej znany i rozważany. Jest to przejście Izraela z Babilonu do Jerozolimy. To też obraz twojego i mojego życia. To obraz powrotu bożych ludzi z miejsca porażki, pogubienia, do miejsca Powołania.

więcej » (Irek - marzec/kwiecień 2019)

Konfrontacja

Nie lubimy jej. Jest nieprzewidywalna, nieelegancka i psuje atmosferę. Ale to ona może nam pomóc sięgnąć głębiej, dotknąć sedna. Jezus ją stosował, aby obedrzeć z pozorów pobożności i wywołać szczerą, pełną mocy przemianę serca. Nie bój się konfrontacji!

więcej » (Marek Kosętka 24.02.2019)

Jestem Bożym dzieckiem

Słowo Boże wielokrotnie zapewnia nas, że staliśmy się Bożymi dziećmi. Przyjrzyjmy się, co to oznacza w praktyce.

więcej » (Szymon Zeifert 17.02.2019)

Dobrze wyposażony kościół

W mniejszościowym kościele ewangelicznym, ubogim w stosunku do biznesu, czy choćby do historycznych kościołów funkcjonujemy zazwyczaj w skromnych wynajmowanych pomieszczeniach. To nie jest ani wygodne, ani prestiżowe.

O co zadbać, by jednak być świadectwem, zachętą, jednym słowem nie przynosić wstydu Panu i nie zrażać naszego otoczenia?

Trzy historie, które powiedzą nam o wyjątkowym wyposażeniu, które wystarczy!"

więcej » (Irek Zeifert 03.02.2019)

Jak wygrać wojnę, gdy przegrywa się bitwę?

Być pokonanym, a nie ulec - to zwyciężyć.

Historia człowieka, który narodził się na nowo, który powiedział „nie” dotychczasowemu światu i jego zasadom. Czy w tym świecie można mieć własne zdanie? Czy pozwolą Ci na nie, gdy będzie ono inne niż to co akceptuje świat?

więcej » (Wiesiek Leśniak 10.02.2019)

Żywe kamienie

„I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy” ... IP.2:5

Jezus upodobał sobie zbudować swój Kościół z Żywych Kamieni, indywidualnie ukształtowanych i obdarowanych, aktywnych i współpracujących z Nim wierzących! Jesteś domownikiem Boga!

więcej » (Marek Kosętka 27.01.2019)

Królewski Kapłan Sługą

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.”

Aby wypełnić powołanie Królewskiego Kapłana potrzebujemy przyjąć postawę (dobrowolnego) niewolnika z wyboru – sługi, tak jak uczynił to Jezus.

więcej » (Marek Kosętka 20.01.2018)

Królewskie Kapłaństwo

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłosili cnoty Tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła.”

Jesteś wierzącym? A wiec zostałeś wybrany, nabyty i uświęcony abyś był Kapłanem Króla! Jako kapłan masz przywileje, jak i obowiązki. Możesz przychodzić bezpośrednio do Króla, masz Jego namaszczenie - wiesz wszystko! I jednocześnie zostałeś powołany do służby Bogu i ludziom. Szukaj więc codziennie okazji do sprawowania swojej służby!

więcej » (Marek Kosętka 13.01.2019)

Kairos

czyli siedem żalów głównych

Wszyscy mamy do dyspozycji czas. Każdy swoja miarę. Jak żyć by nie przelatywał nam przez palce i by nie żałować minionego czasu? Czy Słowo mówi coś na ten temat?

więcej » (Irek Zeifert 30.12.2018)

Zakotwiczeni

Nadzieja ta jest dla naszej duszy jak kotwica dla statku – jest bowiem niewzruszona, mocna i zaczepiona za zasłoną nieba Hbr 6, 19 – przekład Słowo Życia
więcej » (Magda Szulik 18.11 i 16.12.2018)

Abyś okazywał miłość bratnią

1. Uwierz w miłość jaką Bóg ma do Ciebie!

2. Pokochaj ludzi szczerym sercem gorąco!

3. Pielęgnuj i OKAZUJ żarliwą miłość braterską!

Aby nikt nie miał wątpliwości. Że kochasz. Nigdy.

więcej » (Marek Kosętka 23.12.2018)

Bóg uzdrawia!

Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie...Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.

Izajasz 53,4-5

To w bliskiej relacji z Jezusem możesz doświadczyć wolności od choroby, od smutku, zniechęcenia, zniewolenia...

Niech ogień przebudzenia zapłonie w Twoim sercu. Prawda jest taka: W Jezusie Chrystusie już jesteś zdrowy.

więcej » (Darek Górski 16.12.2018)

Ważne ogniwo

Czy rozumiesz wagę tego, kim jesteś w ciele Chrystusa? Czy rozumiesz wagę tego, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na tobie i na mnie za kościół, który razem tworzymy?

Łańcuch składa się z wielu ogniw, a jego moc zależy od najsłabszego ogniwa...

więcej » (Ania Kukułka 09.12.2018)

Współodpowiedzialność za Kościół

Już czas abyśmy wszyscy poszukali miejsca pokuty, poczuli współodpowiedzialność za tę społeczność i miejsce w jakim się znajdujemy, abyśmy przeżyli metanoia i zmienili niewłaściwe postawy, które nam Duch Święty wskazuje...

więcej » (Marek Kosętka 02.12.2018)

Abigail

Zwykła kobieta, przez którą Bóg dokonuje niezwykłych czynów. Powstrzymała bieg wydarzeń prowadzący do tragedii. Przypadek, czy może jednak coś więcej...

więcej » (Wiesiek Leśniak 25.11.2018)

Zaangażuj się

„Kto nie jest ze mną jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza.” Jezus oczekiwał aktywnej postawy przyłączenia się, dodawania, gromadzenia, skupiania, a nie rozpraszania. Był przeciwko postawie innej niż aktywne przyłączenie się – biernej, stania z boku, przyglądania się, robienia alternatywnych rzeczy…

więcej » (Marek Kosętka 11.11.2018)

Teleportacja

Chociaż pojęcie to jest z zakresu zjawisk paranormalnych czy ewentualnie science fiction możemy spotkać liczną grupę chrześcijan mocno wierzących w to zjawisko. Spodziewamy się, oczekujemy, że któregoś dnia (jeszcze za życia w ciele) zostaniemy przeniesieni do lepszego świata, świata bez naszych dzisiejszych wyzwań, zmagań, problemów. Spodziewamy się, że z naszego dzisiejszego "Egiptu" trafimy szybko i bezboleśnie do naszego "Kanaanu". Czy to uzasadnione?

więcej » (Irek Zeifert 04.11.2018)

Dlaczego relacja z Ojcem?

W chrześcijańskim slangu mówi się, że jesteśmy stworzeni do relacji z Ojcem. Paradoksalnie praktyka pokazuje, że również wierzącym niekoniecznie łatwo przychodzi dbanie o tę więź, mimo świadomości jak bardzo jest ona korzystna. Jeśli faktycznie ta relacja jest częścią naszego "duchowego DNA" skąd ta trudność i jak ją przełamać?

więcej » (Szymon Kunc 28.10.2018)

Odśwież swoją pamięć

Z naszą pamięcią jest tak, że pamiętamy o rzeczach, o ktorych powinniśmy zapomnieć, a zapominamy o rzeczach, o których powinniśmy pamiętać.

więcej » (Ania Kukułka 21.10.2018)

Jezus to doskonała teologia

Jezus - żyjąc na ziemi - objawił Ojca (Jana 1,18). Mamy prawo zakwestionować wszystko co myślimy na temat Boga i Jego woli, a czego potwierdzenia nie znajdujemy w życiu Jezusa.

więcej » (Szymon Zeifert 14.10.2018)

Przypowieści o talentach i 10 pannach

Dwie nie lubiane w kościele przypowieści, zwłaszcza ta druga. Dzieli wierzących na mądrych i głupich. Już to jedno stwierdzenie może bulwersować. Te dwie krótkie historie to lampy ostrzegawcze dla wyznawców Jezusa i są one jak papierki lakmusowe naszego bogobojnego życia. Przyłóż do siebie ten papierek i zobacz gdzie jesteś.

więcej » (Irek Zeifert 07.10.2018)

Powołanie i pasja

On nas powołał abyśmy z Nim byli i aby nas wysłać … Jakie talenty i misję On ci powierzył? Jak zamierzasz obracać otrzymanymi darami aby przynieść obfity plon?

więcej » (Marek Kosętka 30.09.2018)

Kontekst wieczności

Ile lat pracujesz na swoją emeryturę? A jak bardzo starałbyś się gdyby od 1 godziny pracy zależało twoje wynagrodzenie przez kolejnych 100lat?

Nasze życie na ziemi w kontekście wieczności to jak 1 sekunda, a jednak to jak je przeżyjemy ma wpływ na wieki …

więcej » (Marek Kosętka 23.09.2018)

Obóz NP - Orle Gniazdo 2018

więcej » (Jurek i Gosia Rycharscy oraz Marek Kosętka)

Paradoks Abrahama

Jak to jest, że jeden z autorów Pisma na przykładzie Abrahama udowadnia że zbawienie jest z łaski przez wiarę, a inny na podstawie tego samego Abrahama udowadnia że wiara nie wystarcza, potrzebne są uczynki?

Czy rzeczywiście jest tu sprzeczność i czy istnieje paradoks Abrahama?

więcej » (Irek Zeifert 02.09.2018)

Najpierw

To słowo nie występuje w Biblii często, ale wydaje się należeć do ulubionych w Bożym słownictwie.

Większość biblijnych bohaterów to właśnie osoby, które znały wartość tego słowa i odpowiedziały na nie. Jesteś świadomy (świadoma) wagi tego niepozornego słówka dla twoich relacji z Nim? Jesteśmy gotowi na wszystko lub bardzo dużo dla naszego Pana, ale niekoniecznie jesteśmy gotowi na "najpierw"! A to zmienia bardzo wiele.

więcej » (Irek Zeifert 19.08.2018)

Trudna sztuka relacji

Relacje towarzyszą nam przez całe życie, co więcej nierzadko stanowią wielkie wyzwanie. Po co zatem mamy jeszcze sobie dokładać kolejny kamyczek do ogródka w postaci relacji w Kościele? A jeżeli nawet warto je budować, to jak?

więcej » (Szymon Kunc 05.08.2018)

Jak poznawać Boga

Sam Bóg zaprasza nas do poznawania Go: Jego charakteru i emocji. Jest to jednym z kluczowych elementów chrześcijaństwa. Z tego nauczania poznasz praktyczne kroki, dzięki którym będziesz mógł odpowiedzieć na to zaproszenie.

więcej » (Szymon i Paulina Zeifert lipiec 2018)

Radujcie się!

Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam radujcie się.

Przypatrując się zachowaniu psa można powiedzieć jakiego ma pana, a na podstawie postawy sługi, np. Apostoła Pawła, można wiele powiedzieć o charakterze jego Pana. Przypatrzmy się jak Paweł traktował ludzi, jaką miał postawę gdy utracił wolność, przypatrzmy się jego zachowaniu w obliczu śmierci i choroby bliskiej osoby, czy podejściu do kwestii finansów...

A jaki obraz Boga można mieć przyglądając się Twojemu życiu?

więcej » (Marek Kosętka 15.07.2018)

Bóg jest Dobry

Brzmi jak slogan. Zwłaszcza w zderzeniu z przykrymi osobistymi doświadczeniami z naszego życia.

Bywa, ze zamiast spodziewanego wytchnienia, spełnienia, rozkwitu doświadczamy pomnożenia przeciwności. Możemy wtedy się czuć jakby "to wszystko" nie działało w naszym życiu. Co wtedy?

więcej » (Irek Zeifert 01.07.2018)

Uwielbienie

Uwielbienie to nadawanie czemuś wartości, to umieszczanie Kogoś w najważniejszym miejscu w naszym życiu – kogo chcemy tam widzieć? Kogo lub Co uznajemy za najwyższą wartość w naszym życiu, za najwyższą Osobę w naszym życiu i naszej hierarchii ważności?

Uwielbianie Boga to mówienie: Boże jesteś ważniejszy ode mnie, od mojego domu i samochodu, od moich pieniędzy, od moje żony i rodziny i dzieci, od mojej pracy i mojego zdrowia. Ty jesteś pierwszy, a dopiero potem cała reszta!

więcej » (Marek Kosętka 17.06.2018)

Duchowa Rzeczywistość

Rzeczywistość duchowa istnieje i ma w sobie zarówno pierwiastek DOBRY – to Boże Królestwo i Jego rządy, to Duch Święty i Jego działanie, Jego przemieniająca obecność, dary i cuda;

ale jest też pierwiastek ZŁY – władztwo ciemności, diabeł i jego demony, siły zła, które sprzeciwiają się Bogu, walczą z wierzącymi, chcą niszczyć, ograbiać i zabijać przez kłamstwo, oszustwo, grzech…

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu a ucieknie od was!

więcej » (Marek Kosętka 10.06.2018)

Zadziwiająca wiara

Był ktoś, kto zadziwił siłą swojej wiary samego Jezusa. Czy to w ogóle możliwe? A jednak. Kto to był? Gigant wiary, czy może ktoś taki jak my?

więcej » (Wiesiek Leśniak 03.06.2018)

Wytrwałość

Dobra gleba to ci, którzy w wytrwałości wydają owoc, którzy niestrudzenie siali i siali i siali ziarno, którzy głęboko zapuścili korzenie krusząc skałę, którzy wzbili się wysoko do nieba zaduszając ciernie i chwasty. Bo ziarno Słowa ma ogromną moc!!!

Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.

więcej » (Marek Kosętka 27.05.2018)

(nie)nauczanie

Nauczanie z definicji ma na celu nas pouczyć. Najlepiej, gdy to pouczenie jest podane w sposób zachęcający lub jeszcze lepiej inspirujący. Niemniej, często po zachęceniu przychodzi rozczarowanie powodowane brakiem efektów, czy naszą własną postawą. Czy jest na to sposób?

więcej » (Szymon 20.05.2018)

Psalm 37

Ufność w czasie zarazy

Ps 37 jak całe Słowo wzywa nas do ufności i to do bezgranicznej, bezwarunkowej ufności. Łatwo zaufać, gdy wszystko idzie dobrze. Trudniej gdy doświadczamy porażek, a zagrożenia życia, zdrowia czy materialnego bytu trwają długi czas. Długotrwała presja staje się wtedy opresją i pozbawia nas "złudzeń" jakimi jawią się wtedy wiara i ufność. Jak przerwać zaklęty krąg i wyrwać się z tego stanu?

więcej » (Irek 13.05.2018)

Psalm 23

Perełka Słowa Bożego

Wszyscy znamy i lubimy ten psalm. Nie jestem pewien, czy traktujemy go jako tekst, który poza zachętą może nas czegoś nauczyć? Spróbujmy przyjrzeć mu się uważniej i odczytać na nowo przesłanie tam zawarte i przy okazji zastanowić jak to się działo, że Dawid pisał takie teksty?

więcej » (Irek 06.05.2018)

Gedeon

czyli jak żyć pełnią obietnicy i dziedzictwa a nie tylko ratować resztki.

Zwykły, niewyróżniający się niczym młody człowiek uwalnia naród. Za sprawą jego postawy obietnice stają się znowu aktualne.

A co z moim dziedzictwem? Co z obietnicami, które ja otrzymałem? Kto i jak może sprawić, że znowu staną się aktualne?

Każdy może być swoim własnym Gedeonem. Wtedy przestaniesz ratować resztki a zaczniesz żyć pełnią Obietnicy.

więcej » (Irek 29.04.2018)

Psalm 1

Szczęśliwy będzie ten, kto szuka upodobania w Słowie Bożym i Słowo Jego rozważa dniem i nocą...

Słowo Boże jest zdrowym pokarmem, które daje siłę i zdrowie - rozsmakuj się w Nim!

więcej » (Marek Kosętka 22.04.2018)

Jesteśmy na wojnie

W Jezusie Chrystusie jesteśmy powołani, aby ostać się gdy nadejdzie dzień zły, jesteśmy powołani aby walczyć, jesteśmy powołani aby zwyciężyć.

więcej » (Magda Szulik 15.04.2018)

Droga Pańska

Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie

Czy mój akt wiary w łaskę Bożą przy nowonarodzeniu wystarczy abym odziedziczył Królestwo Boże?

Czy moje życie „dziś” ma znaczenie dla mojego zbawienia? Czy nie łudzę się, że mam „bilet do nieba”?

więcej » (Marek Kosętka 08.04.2018)

Z perspektywy Nieba

Przywykliśmy do tego w jaki sposób postrzegamy naszą ziemską rzeczywistość. Ale przecież z perspektywy Nieba zupełnie inaczej wygląda cały świat, nasze otoczenie, a także my sami.

Boże myśli są inne niż nasze. Jego perspektywa jest znacznie szersza i uwzględnia coś, czego nie widzimy, a co jest. Czy możemy się dowiedzieć co myśli Bóg? Spróbujmy poszukać Bożego punktu widzenia w kilku biblijnych wersetach.

więcej » (Andy 18 i 25 marca 2018)

Bóg współdziała we wszystkim!

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Rz. 8:28

Czy rzeczywiście to wiemy? Czy widzisz Boga współdziałającego we wszystkim?

więcej » (Marek Kosętka 4.03.2018)

Szalony wyczyn Jonatana

W czasie, gdy inni, przerażeni i bez nadziei, siedzą w norach, Ty, pobudzony głębokim pragnieniem serca, możesz spontanicznie wejść przez drzwi, które właśnie teraz, otwiera specjalnie dla Ciebie sam Bóg!

Nie czekaj! Nie pytaj! Odważ się!

„Chodź! (…) może Pan uczyni coś dla nas!?”

więcej » (Marek Kosętka 18.02.2018)

Lepsza Ewangelia?

Czy dla współczesnego świata jest lepsza Ewangelia, lepsza Dobra Nowina niż ta, która jest? Apostoł Paweł w liście do Galatów napisał, że nie ma. Dlaczego zatem współczesny chrześcijański świat żyje tak jak by była? Taka trochę zmieniona, trochę uwspółcześniona, trochę bardziej przystępna. Gdzie i co jest prawdą w tym świecie zamieszania i jak tego szukać?

więcej » (Wiesiek Leśniak 11.02.2018)

Świadome życie z Bogiem

Są dwie rzeczy, których Bóg na pewno za nas nie zrobi.

Dał nam autorytet w świecie w którym żyjemy i zarazem dał odpowiedzialność za swoje serce i życie przed Nim.

Ten autorytet jest wprost proporcjonalny do naszego posłuszeństwa Bogu.

więcej » (Ania Kukułka styczeń-luty 2018)

Zły dzień

Co musi się stać, byś przewartościował swoje życiowe priorytety?

Co musi się stać, byś w świętej bojaźni, zgiął kolana przed świętym Bogiem i zapragnął świętego życia?

Jeden ZŁY DZIEŃ może zmienić wszystko. (Ef 6,13)

więcej » (Ania Kukułka 14.01.2018)

Jezus już przyszedł

Co roku obchodzimy w czasie Świąt Bożego Narodzenia urodziny Jezusa. Jezus to obiecany Mesjasz, Zbawiciel, Ratownik, Wybawca...

On zmienił tak wiele, zapewnił tak wiele, usunął tak wiele. Teologicznie rozumiemy, że w Nim mamy nowe życie, łaskę, moc i możliwości, które wcześniej nie były dostępne. To teologicznie, bo w praktyce część z nas czeka na swojego „mesjasza”. Dla części z nas to dopiero się wydarzy i wtedy wszystkie Boże obietnice zmaterializują się dla nas!

Jednak On już przyszedł! Właśnie wspominamy to wydarzenie po raz 2017! Dlaczego wiec niektórzy (w kościele) wciąż na Niego czekają?

więcej » (Irek 24.12.2017)

Boży plan na Kościół

Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół, a nam dał przywilej w tym uczestniczyć. Musimy jednak wiedzieć jaki jest Jego projekt, aby wziąć udział w budowie. W tym cyklu wykładów spróbujemy się mu przyjrzeć.

Część 1. Boży plan na Kościół

Część 2. Pasterze

Część 3. Ewangeliści

Część 4. Prorocy

Część 5. Nauczyciele

Część 6. Apostołowie

więcej » (Szymek 19.11.2017)

Czy Reformacji mogło nie być?

„Mogłem temu zapobiec”- powiedział cesarz Karol V widząc po latach, jak szeroko w Europie rozpowszechniły się idee Reformacji. Czy rzeczywiście spalenie na stosie jednego więcej „heretyka” załatwiłoby temat?

więcej » (Wiesiek 12.11.2017)

Uczniostwo na podstawie Dziejów Apostolskich

Uczniowie Jezusa i uczniowie uczniów Jezusa byli bardzo skuteczni i dynamiczni. Ludzie, którzy mieli z nimi do czynienia odwracali się od starego życia, pokutowali, byli chrzczeni w wodzie i w Duchu Świętym.

Tak niewiele z tego zostało w dzisiejszym Kościele...

Jak to robili pierwsi uczniowie? Jak głosili ewangelię i jakiej reakcji należy się spodziewać na głoszenie prawdziwej ewangelii? To wszystko znajdziesz w Dziejach Apostolskich.

więcej » (Bartek październik 2017)

Jestem uczniem

Pismo tytułuje wyznawców Jezusa jako uczniów. My mówimy o sobie zwykle: wierzący lub chrześcijanie. Zapominamy o naszej pozycji, roli czy powołaniu by być uczniem Pana Jezusa. Nie postrzegamy na co dzień tak siebie i to ma poważne konsekwencje.

Czym się różni rzeczywisty, prawdziwy uczeń od tego tylko tytularnego? W tym cyklu przedstawiamy podstawowe warunki jakie musisz spełniać, by być uczniem.

więcej » (Irek wrzesień 2017)

Pocieszajcie mój lud – mówi Bóg!

Od kogo możemy uczyć się pocieszania, jak nie od Pocieszyciela?!

Jakim pocieszycielem mogę być?

Jak na pocieszanie zareaguje lud?

Jakiż to Bóg, który mówi takie słowa?!

Posłuchaj aby zrozumieć....

więcej » (Marek 10.09.2017)

Największe pragnienie

Czy jest coś, czego pragniesz najbardziej na świecie? Coś, co wyznacza kierunek twojemu życiu i sprawia, że ze wszystkich sił starasz się osiągnąć wymarzony cel?

więcej » (Basia 27.08.2017)

Trzeba jeszcze budować

Nie wystarcza zachować siebie czystym i nieskażonym. Trzeba jeszcze budować i to mądrze.

Fundamentem Ewangelii o Jezusie Chrystusie jest nauka o łasce, która przez wiarę przynosi nam ratunek. Jeśli nie jest to zależne od naszych uczynków, ale jest suwerenną decyzją Boga, to rodzi się pytanie dlaczego mamy często tak różne życie.

więcej » (Irek 20.08.2017)

Nowe przymierze

Pierwszy zapowiada nowe przymierze prorok Jeremiasz. Mówi o nowym przymierzu dla Izraela, innym od poprzedniego, bo wypisanym we wnętrzu i sercu człowieka.

Czym różni się to nowe od starego? Czy tylko miejscem zapisu, czy też również treścią? Jak brzmi to nowe i gdzie mogę je przeczytać, czy usłyszeć?

więcej » (Irek 6.08.2017)

Coś więcej niż zasady

Religia, kościół, pobożność kojarzą się większości z zasadami: zakazami i nakazami. Współczesna nauka jest zgodna z Pismem: ludzie, którzy wyznają wartości i żyją w zgodzie z zasadami, które z nich wynikają, mają się zdecydowanie lepiej od tych, którzy tego nie robią.

Jest też druga strona tej „prawdy”. Nawet założyciel chrześcijaństwa w oczach tych, wśród których działał, nie był dość dobry w wypełnianiu uznawanych zasad. Mieli Mu za złe, że naruszał ich Prawo. To nie było prawdą, ale zorientowani na Prawo nie potrafili zobaczyć nic więcej.

więcej » (Irek 30.07.2017)

I ty możesz słyszeć głos Boga

Kiedy słyszenie głosu nie jest objawem choroby psychicznej a może wprowadzić Cię do lepszych miejsc Twojego życia?

więcej » (Zuza 23.07.2017)

Sprawiedliwość Absaloma

Poczucie krzywdy, doznanej niesprawiedliwości sprawia ból. „Sprawiedliwości musi stać się zadość” – czyż nie jest to potrzeba bliska każdemu z nas?

Kiedy zatem postanowisz zawalczyć o swoje, kiedy twoja słuszna racja popchnie cię do zdecydowanych działań, uważaj – to niebezpieczny moment dla Twojej duszy.

Nie daj się „wkręcić” w łatwe i szybkie rozwiązania. To tylko ułuda rozwiązania problemu. Wybierz „lekarstwo”, które może naprawdę ci pomóc.

więcej » (Wiesiek 2.07.2017)

„Mądry” Filip i „Głupi” Andrzej

Żyjemy w epoce technokratycznej i racjonalnej. Potrafimy trzeźwo oceniać. I dobrze. Ale czy czasem nie obraca się to przeciwko nam?

Może czasem warto nie być tak trzeźwym i racjonalnym i pozwolić by zaistniało coś z nadprzyrodzoności. Pozwól się przekonać do odrobiny „nieracjonalności”.

więcej » (Irek 25.06.2017)

Synchronizacja

Synchronizacja to pojęcie kojarzone z techniką. Niemniej jest uniwersalną zasadą dotyczącą życia każdego, kto żyje w relacjach z innymi.

Bywa tak, że wszystko w nas jest na miejscu, robimy wiele i z poświęceniem, ale nie widzimy rezultatów, albo nie są takie jak oczekujemy. To może być brak synchronizacji z miejscem czasem czy innym człowiekiem.

więcej » (Irek 18.06.2017)

Najważniejsze słowa

Wiemy, że gdy ktoś żegna się na bardzo długo, na sam koniec zostawia najważniejsze informacje.

To co Jezus powiedział wtedy do swoich uczniów, powiedział także do całego Kościoła – aż do momentu swojego powrotu.

więcej » (Leszek Korzeniecki 21.05.2017)

Starajcie się usilnie o dary duchowe!

Włóżcie wiele wysiłku dążąc do otrzymania darów duchowych!

Zawzięcie zabiegajcie aby zyskać dary duchowe!

Niezmordowanie podejmujcie starania o dary duchowe!

więcej » (Marek 7.05.2017)

Zamiana na krzyżu

W Kościele koncentrujemy się na nauczaniu Jezusa. Jednak Wielkanoc mówi nam o Nim coś więcej.

Przede wszystkim Jezus nie był nauczycielem czy coachem, albo nie tylko. Zrobił coś więcej.

Ale co dokładnie zrobił? I najważniejsze: jaki wpływ na Ciebie ma, lub może mieć to co zrobił!

więcej » (Irek 16.04.2017)

Jak przełamać strach?

Czy strach powstrzymuje Cię przed posługiwaniem w darach Ducha Świętego?

Jeśli tak, to koniecznie posłuchaj tego nauczania.

więcej » (Paulina 9.04.2017)

Czy korzystasz z pomocy Ducha Świętego?

Każdy z nas ma ważne decyzje do podjęcia, problemy do rozwiązania i wyzwania, z którymi musi się zmierzyć.

Jezus powiedział, że nie zostawia nas samych, ale da nam pomocnika: Ducha Świętego. Czy korzystasz z Jego pomocy, czy też ograniczasz się tylko do swoich możliwości i mądrości?

więcej » (Szymon 2.04.2017)

Jak nie mijać się z prawdą

...czyli czy rozważania z przymrużeniem oka mogą doprowadzić do całkiem poważnych wniosków.

więcej » (Jacek 19.03.2017)

To jest Życie! (część 1)

Apostoł Jan w swojej ewangelii używa słowa „życie” w szczególnie bulwersujący sposób. Pisze:

„W Nim było życie” (Jan 1,4)

więcej » (Andy 19.02.2017)

Adrenalina

Adrenalina kojarzy nam się ze światem sportów, zwłaszcza tych ekstremalnych. Tymczasem powinna ona być potrzebna także w twoim chrześcijańskim życiu.

więcej » (Irek 12.02.2017)

Przymierze

Przymierze to termin, który kojarzy się z treściami religijnymi i to jednoznacznie z chrześcijańskimi. Jeśli uważasz się za chrześcijanina, to znaczy że zawarłeś przymierze z Bogiem. Pytam zatem na czym polega twoje przymierze? Czy jest coś, co je odróżnia od innych porozumień, kontraktów, umów, które w różnych sprawach zawarłeś w swoim życiu?

Czy jest jakiś krótki i zarazem wyczerpujący opis twojego przymierza z Bogiem?

więcej » (Irek 5.02.2017)

Jarzmo

W temacie jarzma nasze skojarzenia są jednoznaczne – zrzucić je jak najszybciej, uwolnić się od tego co nas krępuje.

Dlaczego zatem Jezus proponuje nam „weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie”, obiecując jednocześnie, że stanie się słodkie i lekkie?

więcej » (Wiesiek 29.01.2017)

Dwa Światy

Jesteśmy racjonalni do bólu. Takie czasy i dobrze.

Jeśli jednak przyglądam się jak Jezus płacił podatki, jak wynajmował swoje środki do komunikacji i jak rezerwował sobie apartamenty to zaczynam mieć wątpliwości, czy moja racjonalność na pewno jest właściwa?

więcej » (Irek 15.01.2017)

Moja Góra Tabor

Dlaczego Jezus zabrał ze sobą na „wysoką górę” trzech swoich uczniów?

Dlaczego nie pokazał całej dwunastce kim jest i dlaczego nie zrobił tego w „domu”?

Czego uczy Ciebie ta historia?

więcej » (Irek 8.01.2017)

Zaopatrzenie - zapomniany aspekt odkupienia

Zbawienie przez uczynki, czy z łaski czyli darmo? To podstawowe pytanie, ale jest też drugie nie mniej ważne: czego dotyczy? Z czego zostałeś odkupiony, przed czym uratowany, a przed czym nie?

Czy odkupienie obejmuje sfery twojego zaopatrzenia, a więc pozyskiwania tego wszystkiego co niezbędne by żyć i potrzebne by zapewnić jakość naszemu życiu?

więcej » (Irek 18.12.2016)

Braterstwo w kościele

Biblia mówi: „Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie bliźniego wygładza człowiek.” Czy wiesz, że rolą relacji w twoim życiu jest... kształtowanie twojego charakteru? Idealnym środowiskiem, w jakim powinno się to odbywać, jest kościół.

Zapraszam do posłuchania nauczania o roli braterstwa w życiu chrześcijanina.

więcej » (Alicja 11.12.2016)

Heavenly Black Friday

Cechą wyróżniającą czasy w których żyjemy jest presja czasu, gonitwa, zabieganie.

Czy Ewangelia daje nam podpowiedź jak nie ulec tej gonitwie, presji czasu, zabieganiu? Czy jest i jaka jest boża alternatywa na tą presję?

więcej » (Irek 4.12.2016)

Czy umiesz poprzestawać na tym co masz?

Jako ludzie mamy tendencję do dążenia by mieć coraz więcej. Słowo Boże mówi jednak, że powinniśmy nauczyć się być zadowoleni z tego co teraz posiadamy. Naucz się jak to zrobić.

więcej » (Szymon Zeifert 27.11.2016)

Nastawienie – warunek zmiany

Jakość twojego życia to pochodna zmian, które w swoim życiu dokonałeś.

Zainspirowany kazaniem, pobudzony do refleksji nad sobą? Super! Z czym musisz stąd wyjść, by inspirujące słowo stało się ciałem (dla Ciebie)?

Ze zmienionym na pozytywne nastawieniem w tych trudnych dla ciebie, obciążonych być może porażkami dziedzinach!

więcej » (Irek 20.11.2016)

Tożsamość w Bogu i jej wpływ na nasze życie

1. Życie w Bożej beztrosce

2. Życie w Bożej wolności

więcej » (Alicja i Mateusz 23 i 30 października 2016)

Gdy ludzie nie chcą słuchać

Życie trwa, bo jest przekazywane. Taka jest natura życia.

Ta sama zasada działa również w Królestwie Bożym: życie musi być przekazywane. Każde działanie Kościoła które nie służy przekazywaniu życia, jest chybieniem celu.

więcej » (Andrzej Nędzusiak 17.04.2016)

Myślenie które daje życie

Ewangelia zaczyna się od wezwania „metanoia” – zmień swoje myślenie!

Jesteśmy zwykle w Kościele zachęcani by zmienić swoje zachowania. Tymczasem to nie działa. Nie zmienisz swoich zachowań bez uprzedniej zmiany myślenia.

więcej » (Irek 09.2016)

Moc uwielbienia

Judejczycy stając do bitwy postawili na pierwszej linii śpiewaków. Gdy oni zaczęli uwielbiać Boga, Bóg zastawił zasadzkę na ich wrogów, tak, że wszyscy zginęli.

Przypadek czy zasada? Posłuchaj...

więcej » (Grażka 11.09.2016)

Moje Święto Namiotów

Teologia choć pożyteczna, wobec praktyki jest jak czytanie o przyjemności lizania lodów. Czytanie, słuchanie nigdy nie zastąpi osobistego doświadczenia.

Zrób sobie swoje własne święto namiotów zamiast tylko o nim czytać.

więcej » (Irek 4.09.2016)

Głos z Nieba

Czy jest bezpiecznym podążanie w życiu za tym nadprzyrodzonym głosem z nieba? Czy „proroctwo”, „objawienie” nie zaprowadzą nas na manowce, co niestety było udziałem części ufnych uczniów.

Jak Bóg mówił i wytyczał ludziom kierunki, wskazywał na powołanie, dokonywał trudnych wyborów na przykładzie powołania Saula.

więcej » (Irek 28.08.2016)

Czy jesteś gotowy?

Jestem pod mocnym wrażeniem historii z Aten, która świadczy o tym, że już bliskie jest spotkanie z Bogiem.

Dlaczego Jezus opóźnia ten moment? Czego ode mnie oczekuje?

więcej » (Bartek 14.08.2016)

Obraźliwe słowo

Czy posługiwanie się obraźliwym słowem jest tylko niewinną słabością, czy może skutkuje określonymi konsekwencjami?

Czy zastanawiałeś się kiedyś co mówi o tym Pismo Święte?

więcej » (Jacek 7.08.2016)

Czy każdy może słyszeć Boży głos?

Każdego dnia mamy do podjęcia wiele decyzji. Często nie wiemy, która jest właściwa. Jest jednak ktoś, kto chce nas prowadzić.

Posłuchaj w jaki sposób możesz nauczyć się słyszeć Boży głos.

więcej » (Paulina Zeifert 31.07.2016)

Jak stać się pięknym dla Jezusa

Źródłem tego nauczania jest księga „Pieśń nad pieśniami” króla Salomona. Potrzebujemy dostrzec że jest to księga prorocka, mówiąca o dzisiejszym Kościele.

Porusza ona temat miłości oblubieńca czyli Jezusa i oblubienicy. Oblubienica jest najpiękniejsza. Nikt jej nie dorówna pięknością.

Naszym celem powinno być to, aby stać się pięknym dla Jezusa, tak jak piękna jest oblubienica.

więcej » (Zbigniew Tarka 24.07.2016)

Najlepsza cząstka

Bóg rzadko wkłada coś w nasze ręce. Ale bardzo często i wiele daje na wyciągnięcie rąk.

Sprawdź, jak wziąć od Jezusa najlepszą cząstkę.

więcej » (Andrzej Krajka 17.07.2016)

Prezenty od Boga

Dwie modlitwy na które Bóg nie odpowie:

 • Nie może zrobić tego, co już zrobił – mam nauczyć się z tego korzystać.
 • Nie zrobi tego, co powiedział że ja mam zrobić.
więcej » (Jewgenij 3.07.2016)

4 gleby

„4 gleby” to cykl krótkich wykładów przybliżających znaczenie i sens obrazów przedstawionych przez Jezusa w Przypowieści o Siewcy. Odkryj na nowo dobrze sobie znaną przypowieść!

więcej » (Irek 05.2016)

Jak się skutecznie zmieniać

Kto nie chciałby się zmieniać na lepsze?

Niestety mimo dobrych chęci, często kończy się to tylko frustracją. Poznaj sprawdzony sposób na trwałą zmianę.

więcej » (Szymon Zeifert 1.05.2016)

Powołany, by być świętym!

Może masz wrażenie, że żyjesz w pewnym wewnętrznym napięciu. Jesteś rozczarowany sobą...

Co taki stan ma wspólnego ze świętością i do czego może cię doprowadzić?

więcej » (Bartek 24.04.2016)

Powołanie by być...

Czytamy, czytamy, znamy na pamięć, ale czy wciąż są to teksty, które nam coś mówią?

Co znaczy w praktyce że jestem solą Ziemi? Czy jestem i jak to sprawdzić?

więcej » (Irek 17.04.2016)

Czapa Miłości

Bóg mnie bardzo kocha i ma o mnie dobre myśli nawet jeśli tego nie czuję.

A jeśli mnie karci to chce mojego dobra i „czapa” Jego miłości jest wciąż ponad wszystko!

więcej » (Marek 3.04.2016)

Ewangelia łaski

Dobra nowina o łasce Bożej ma moc pokonać zło w tobie i w twoim otoczeniu. Prowadzi cię do zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Jeśli tak się nie dzieje, jeśli „to nie działa”, sprawdź, czy nie zdradzasz objawów syndromu australijczyka.

więcej » (Andy 27.03.2016)

Metanoia

Dlaczego tak trudno zmienić myślenie?

Jak wygląda taki proces? Czy to ma być ewolucja czy rewolucja?

więcej » (Irek 13.02.2016)

Ofiara żywa

Czym jest ołtarz, na którym składamy ofiarę żywą z naszego ciała? Jaki jest skutek złożenia tej ofiary?

Posłuchaj studium 12 rozdziału Listu do Rzymian.

więcej » (Bartek 21.02.2016)

Uwielbienie od poniedziałku do soboty

Lubimy uwielbienie, wspólne niedzielne świętowanie Bożej obecności wśród nas.

Ale jak uwielbiać Pana Boga od poniedziałku do soboty?

więcej » (Wiesław Ziemba 07.02.2016)

Dziś czyli nie jutro

Jak wygląda ewangeliczne wezwanie Jezusa „pójdź za mną”, w którym zmienimy czas z teraźniejszego na przyszły?

A tak wielu nie widzi różnicy. Co stało się z Izraelem na pustyni, który na wezwanie dziś odpowiedział jutro?

To był pogrom. Jak to się ma do nas?

więcej » (Irek 31.01.2016)

Przemieniony aby przemieniać

Jako ludzie kochający Boga dążymy do osiągnięcia Góry Przemienienia i gdy się tak dzieje, chcielibyśmy pozostać tu na zawsze.

Właściwie, to możemy być dumni, bo reagujemy tak samo jak wielki apostoł Piotr: "Mistrzu rozbijmy namioty, zostańmy, żyjmy tu...!"

Szokująca jest reakcja Jezusa. Dlaczego Jezus "nie kupił" tego pomysłu?

więcej » (Arek Krzywodajć 17.01.2016)

Czy będziesz sądzony?

Czy będziesz sądzony przez Boga? Jeśli tak, to w jakim celu? Co będzie ustalone na tym sądzie? To pytania, które zadałem sporej grupie osób.

Jeśli jesteś ciekaw wyników ankiety, a także co na ten temat mówi Biblia, to posłuchaj.

więcej » (Bartek 10.01.2016)

Zasada nieoznaczoności teologii

Pismo wzywa nas do aktywności a jej wzorem jest sam Pan Jezus i Jego kreatywna, pełna pasji 3-letnia służba.

Z drugiej strony pamiętamy liczne wezwania do polegania na Nim a nie na własnych wysiłkach jak to w Psalmie 127: „Jeśli Pan nie strzeże miasta daremnie czuwa straż”.

Pojawia się pytanie czy przyszłość zależy od tego co ja zrobię czy od tego co On zrobi? Jak pogodzić te przeciwstawne wezwania?

Mam czy nie mam czynić? Jeśli tak to co?

więcej » (Irek 03.01.2016)

Prezent

Boże Narodzenie – święto Bożej miłości i święto rodziny. To czas prezentów i świetny czas by tworzyć wspomnienia które będą trwać.

Jezus jest najcenniejszym prezentem, jaki został dany ludziom. Możesz ten prezent przyjąć, masz też możliwość się nim podzielić.

więcej » (Andy 20.12.2015)

Czy lubisz spędzać czas z Bogiem?

Niektórzy zdają się nieustannie spędzać czas z Bogiem podczas gdy innym trudno znaleźć na to 5 minut. Co powoduje tę różnicę?

Odkryj klucz do kwitnącej relacji z Bogiem.

więcej » (Szymon Zeifert 13.12.2015)

Cysterna

Jeremiasz 2,13

Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą.

Dwa obrazy: cysterna w Masadzie i źródło w Ein Gedi.

Czerp ze źródła wody żywej!

więcej » (Marek Kosętka 06.12.2015)

Utracona pasja

Zycie z Bogiem jest proste, niekoniecznie łatwe!

Zycie z Bogiem jest piękne, choć wcale nie cukierkowe!

Przychodzi moment, gdy jesteśmy rozczarowani ludzmi, samymi sobą, a nawet Panem Bogiem.

I co wtedy...?

więcej » (Wojciech Walaszczyk
pastor Centrum Chrześcijańskiego Winnica 29.11.2015)

Za Nim czy z Nim?

Zachowanie dystansu pozwala mi na wycofanie się w każdej chwili. To rezerwa na moje własne przemyślenia, na moje zrozumienie Jego woli...

Kiedy trzymam dystans, sam decyduję jak duży on jest. Dystans to miejsce na moje ego.

więcej » (Roland Warczok
pastor kościoła z kościoła InPlus w Kuźni Raciborskiej 22.11.2015)

Marzenia

Chodzić trzeźwo po ziemi, czy też pozwolić by marzenia nas prowadziły?

Co jest marzeniem, a co pobożnym życzeniem?

więcej » (Irek 15.11.2015)

Prorokowanie

Jeśli znajdziesz w sobie pragnienie, aby być narzędziem w Bożych rękach i „gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite” (Księga Jeremiasza 15,19) możesz być Jego ustami... tak jak prorok Jeremiasz. Podejmij kroki wiary, a Bóg przyzna się do Twojej odwagi!

więcej » (Kasia C. 8.11.2015)

Ewangelia Marka 8

Jak czytać, by rozumieć Pismo? Jak odkrywać nie tylko literę, ale też intencje Autora Logos?

Zamiast teorii przykład publicznego odczytywania (egzegezy) 8 rozdziału Ewangelii Marka.

więcej » (Irek 25.10.2015)

Aż do skończenia świata

Biblia jest pełna wspaniałych obietnic. Jedną z nich jest ta, że Jezus będzie przy Tobie przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Uwierz w to całym sercem, a zobaczysz i poczujesz, że Jego obecność robi różnicę!

więcej » (Alicja Zeifert 18.10.2015)

Tchórz

Choć wobec świata nie lubimy się do tego przyznawać, to jednak każdy z nas czasami czegoś się boi.

Bóg o tchórzach powiedział, że doświadczą „drugiej śmierci”. Ale jak nie stchórzyć wobec okoliczności, które czasami po prostu nas przerastają?

Jak bać się, by nie stchórzyć?

więcej » (Wiesław Leśniak 11.10.2015)

Rozwiązany problem

Bóg raz na zawsze rozwiązał problem grzechu.

Mój grzech nie powoduje, że On mnie przestaje kochać.

Mój grzech sprawia jednak, że to ja kocham Go coraz mniej...

więcej » (Grażka 27.09.2015)

Bóg ma dobry plan

 • Mówisz Bogu, że jest najważniejszy. Czy jesteś gotów zmienić swój plan dnia, żeby zmieścił się tam Bóg?
 • Czy potrafisz przestać skupiać się na sobie, przestać być pępkiem swojego własnego świata?
 • Czy masz na tyle odwagi, żeby zacząć słuchać i brać na serio to, co On chce Ci powiedzieć, co chce zrobić Twoimi rękami i gdzie chce Cię poprowadzić? To nie będzie łatwe!
 • Czy naprawdę tego chcesz? Czy chcesz Jak Paweł bardziej cenić Bożą wolę niż własne życie?
 • Czy jesteś gotów, by oddać Mu CAŁE swoje życie, bez reszty?
więcej » (Dorota Grondziowska 20.09.2015)

Pasja dla Chrystusa

Bóg nas powołał, żebyśmy byli ludźmi pasji. Ludzie oczekują na prawdę i na autentyczność.

Jeżeli będziemy służyć Bogu z pasji, z miłości, a nie dla korzyści, nie dla stanowiska, nie dla poklasku, nie dla pieniędzy, czegokolwiek, ale z miłości do Jezusa – tłumy to przyjmą. Będziemy głosić do tysięcy i będziemy mieli co im powiedzieć. Mało tego. Bóg będzie to poświadczał, tak jak Biblia nas zapewnia, znakami i cudami.

więcej » (Ryszard Krzywy 6.09.2015)

Parabola 1 Listu do Koryntian

Czytając pierwszy list Pawła do Koryntian można zgubić jego przesłanie, skupiając się na szczegółach, często kontrowersyjnych.

Wielokrotnie czytając ten list postarałem się wyłapać jego główne przesłanie. Oto moje przemyślenia i wrażenia, czy są zgodne z twoimi?

więcej » (Bartek 30.08.2015)

W drogę!

Jezus powiedział „Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali...”

Wyrusz więc w swoją podróż z tą wiarą, jaką dzisiaj masz, a zobaczysz pomnożenie, poszerzenie i wypełnienie obietnicy.

więcej » (Jolanta Antosz 23.08.2015)

Najlepsza odpowiedź

Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości a wszystko inne będzie wam dodane.

Werset którego zastosowanie w życiu daje wiele rozwiązań oraz odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

więcej » (Grzegorz Paluch 9.08.2015)

Przepis na cuda

Przez wiarę zostałeś przeniesiony do krainy cudów, do Bożego Królestwa. Czy już wiesz jak tu funkcjonować?

Nie chodzi o twoje obdarowania - ale o Jego dobroć i łaskę. Nie chodzi o twoje możliwości, ale o twoją dostępność.

więcej » (Andy 2.08.2015)

Żywa nadzieja

Niewiele osób interesuje odpowiedź na pytanie jak osiągnąć życie wieczne. Ale prawie każdy człowiek zastanawiał się nad pytaniem skąd tyle przemocy, cierpienia i krzywdy na tym świecie.

Więc skąd? Kto za to odpowiada? Jak radzić sobie z cierpieniem?

więcej » (Bartek 26.07.2015)

Nowonarodzenie

Niemal każdy człowiek miał pokusę by pomyśleć w jakiejś trudnej chwili jak dobrze byłoby rozpocząć swoje życie raz jeszcze na nowo.

A gdyby to było możliwe? Biblia nie tylko sugeruje, że to możliwe, ale stawia narodzenie się po raz drugi jako warunek oglądania Królestwa Bożego.

więcej » (Irek 19.07.2015)

Pod osłoną Najwyższego

Może nie masz jeszcze męża. Może nie masz jeszcze żony... Albo już nie masz męża i już nie masz żony, ale jesteś...

więcej » (Anna Kukułka 5.07.2015)

Jak słuchać Boga

Być on-line z Bogiem. Otrzymywać kierunek w decyzjach i mądrość, tak potrzebną w życiu.

Czy to jest tylko pobożne życzenie? Albo coś możliwego?

więcej » (Andy 21.06.2015)

Nie bądź letni cz. 2

„Jesteś ubogi, nagi i ślepy”. To stwierdzenie Jezusa otwiera ci drogę do życia zgodnego z Jego wolą.

Zostaw więc swoje uczynki i własne pomysły a skorzystaj z rozwiązań jakie proponuje ci Bóg!

więcej » (Bożena Jaźwiec 14.06.2015)

Imię Ojca

Jezus powiedział „przyszedłem objawić imię Ojca”.

Czyżby współcześni Mu ludzie nie znali tego imienia? Czyżby wierzyli w Boga, który imienia nie miał?

W Biblii czytamy, że wystarczy wezwać Imię Pańskie, by być zbawionym. Czy znasz to imię?

więcej » (Wiesław Leśniak 7.06.2015)

Prawda która uwalnia

Dlaczego w życiu wielu ludzi są dziedziny, w których ciągle ponoszą klęskę? Dlaczego omijają ich rzeczy, które innym przychodzą tak łatwo?

Jeśli przestałeś się modlić w jakiejś sprawie i jest ci już obojętne, czy Bóg w tej sprawie zadziała czy nie, wysłuchaj tego wykładu.

więcej » (Anna Kukułka 31.05.2015)

Siekierka

Możesz odkopać zakopany talent. Możesz odzyskać to co straciłeś. Możesz wejść w rolę, której jeszcze nie podjąłeś.

Poznaj pięć zasad odzyskiwania. To co wydaje ci się dziś niemożliwe, w istocie może być w zasięgu twojej ręki.

więcej » (Andy 24.05.2015)

Rzeka na pustyni

„Jezus głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.”

Niech przyjdzie ten kto ma duchowy głód. Głód, który aż boli. Głód, którego nie zaspokoi spokojne życie ani sukces w jakiejkolwiek dziedzinie. Głód, którego nie nasyci żadna materialna rzecz, żaden nowoczesny gadżet. Ten, kto pragnie i nie może zadowolić się niczym innym niech przyjdzie i pije.

więcej » (Ela 17.05.2015)

Prześladowany Kościół

Około 100 milionów chrześcijan na świecie jest prześladowanych za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.

OpenDoors nawołuje do modlitwy i finansowego wsparcia naszych prześladowanych braci.

więcej » (Piotr Żądło 10.05.2015)

Wybory a Biblia

Na kogo głosować?

Czym się kierować przy wyborach?

Czy chrześcijańskie postawy muszą być konserwatywnymi?

więcej » (Irek 3.05.2015)

Możesz stać przed Bogiem

Wielu ludzi uważa, ze Bóg jest niedostępny i tylko nieliczni wybrańcy mogą go spotkać. Inni uważają, że aby doświadczyć Boga trzeba wykonać szereg karkołomnych praktyk.

A co jeśli powiem Ci, że możesz stać przed Bogiem zawsze kiedy tego chcesz?

A co jeśli każda przeszkoda do Niego została już usunięta i istnieje tylko w twojej głowie?

więcej » (Marcin Gawłowski 26.04.2015)

Źródło optymizmu

Negatywny, pesymistyczny sposób myślenia stał się przyczyną narodowej katastrofy Izraela na pustyni Synaj.

Bóg oczekiwał od nich wiary i optymizmu. To dla nas ostrzeżenie.

Czy i jak można się nauczyć pozytywnego sposobu myślenia?

więcej » (Irek 19.04.2015)

Wierzące serce

Bóg powołał cię, abyś wzrastał w poznaniu Jego mocy i doświadczał satysfakcji z dojrzałego chrześcijaństwa.

Czy jest to twoim udziałem, czy też zamartwiasz się o każdy kolejny dzień? Sprawdź, czy twoje serce nie odpadło od żywego Boga.

więcej » (Alicja Zeifert 12.04.2015)

Prawo a łaska i prawda

Nowe Przymierze i Stare Przymierze, czyli Prawo i Łaska walczy nie tylko w teologii kościołów ale w niemal każdym z nas.

 • Jeśli ma wygrać łaska, to co z Prawem?
 • Czy brak Prawa nie jest bezprawiem?
 • Co naprawdę uczynił Jezus?
więcej » (Irek 5.04.2015)

Sekret życia w Bożej mocy

Szukasz klucza do doświadczania cudów, uzdrowień i innych przejawów Bożej mocy w Twoim życiu?

Też go przez wiele lat szukałem i przesłuchaj teraz, aby odkryć jedyny, który dla mnie zadziałał.

więcej » (Szymon Zeifert 29.03.2015)

Duch Święty na ratunek

Czy chrześcijaństwo nie byłoby o wiele lepsze gdyby nie to ciągłe zmaganie się ze słabościami i grzechem? Czy Bóg ma dla mnie jakieś rozwiązanie?

Jeżeli czujesz się przytłoczony wymaganiami – koniecznie posłuchaj!

więcej » (Jacek Bauer 22.03.2015)

Nie bądź letni

 • Czym jest pobożność a czym bycie letnim ???
 • Co Bóg zamierza zrobić z człowiekiem letnim ????
 • Co zrobić by płonąć dla Boga ???

Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym nauczaniu.

więcej » (Grzegorz Paluch 15.03.2015)

Kapitulacja 2

Jak rozpoznać niepoddane sfery życia?

Jak uporać się z tymi najbardziej opornymi?

Odpowiedzi na te i kilka innych podobnych pytań znajdziesz w tym kazaniu.

więcej » (Irek 8.03.2015)

Kapitulacja

Kapitulacja nie kojarzy się nam dobrze.

A jednak jest podstawą pobożności, jej fundamentem. Otwiera nam drzwi do tego co nazywamy powołaniem.

Posłuchaj więcej na ten temat.

więcej » (Irek 1.03.2015)

Twoje przekonania - Boża moc!

Czy przejawy Bożej mocy w naszym życiu mogą mieć coś wspólnego z naszymi przekonaniami?

więcej » (Anna Kukułka 22.02.2015)

Nieograniczona pobożność

 • Dlaczego Jezus nie wskazał Samarytance właściwej góry?
 • Dlaczego nie zdradził, która góra jest lepsza, aby na niej oddawać chwałę Bogu ?
 • Dlaczego nie powiedział, że to wszystko jedno?

Co zrobić aby nasza pobożność nie ograniczała się do czasu osobistej modlitwy i do czasu spędzanego na niedzielnym nabożeństwie?

więcej » (Ela 15.02.2015)

W oczekiwaniu na spełnienie

To wprawdzie brzmi jak slogan, ale Biblia swoim autorytetem nadaje wiarygodność tym słowom: „Jesteś przez Boga powołany do wypelnienia szczególnego celu.”

Odkrycie i zrozumienie celu to jednak nie wszystko. Jest jeszcze coś, co musi się stać, aby móc go zrealizować...

więcej » (Grażka 8.02.2015)

Pobożność

Pobożność jako wiara w Boga żywego. Jak ją odróżnić od pobożności w "boga"?

Co pobożność ma wspólnego z ubezpieczeniem?

więcej » (Irek 1.02.2015)

Jak nas widzą inni

Co wstrzymuje ludzi przed zaufaniem Chrystusowi?

Poznaj 3 najczęściej zauważane cechy ludzi religijnych. Żobacz jak łatwo mieć całkiem inną postawę, jeśli pielęgnujesz relację z Jezusem Chrystusem.

więcej » (Andy 25.01.2015)

Owocowy raj

Chciałbyś zakosztować owoców wiary, takich jak wypędzanie złych duchów, mówienie innymi językami, pełnej ochrony przed zagrożeniami życia, uzdrawiania chorych? (Ew. Marka 16,17-18)

Jezus obiecał, że każdy... każdy! może tego doświadczać. Posłuchaj, jak „dorastamy” do takiej wiary.

więcej » (Bartek 18.01.2015)

Nie daj się okraść cz. 2

„...a to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać sobie domu swego”. Mateusz 25,43

Najbardziej zażarta bitwa jest na odcinku naszej osobistej świętości, bo jak mówi Biblia, bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana.

więcej » (Anna Kukułka 11.01.2015)

Dewocja

Pobożność ma swoją bliźniaczą siostrę Dewocję.

Są rzeczywiście na pierwszy ogląd podobne.

Jedna wnosi życie, druga śmierć.

Jak je rozróżnić i praktykować tą właściwą?

więcej » (Irek 4.01.2015)

Przyjaźń

Samotność jest tak niebezpieczna dla ludzi, jak palenie i picie. Lepiej dla ciebie mieć brak aktywności fizycznej i jeść za dużo – niż gdybyś był sam.

więcej » (Andy 28.12.2014)

Pszczoła w przestworzach

Nowy rok to dobry czas do podejmowania ważnych decyzji. Co wybierzesz by dojść do miary Twego powołania? Błogosławieństwo czy przekleństwo?

Wybieraj życie. Wybierz Bożą wolę. Nawet gdybyś miał czekać jak kurczaczek, aż skorupka całkiem pęknie i się w końcu wyklujesz.

Warto czekać, cierpliwie wykonując swoje zadania, wzmocnić się i nie narzekać. Pan ma wszystko pod kontrola.

więcej » (Zbyszek 21.12.2014)

A co z Kościołem?

Kościół w teologii jest ciałem. Kiedy to ciało ma się dobrze a kiedy źle?

więcej » (Irek 14.12.2014)

Kamienie milowe

Generuj przełomy w swoim życiu, myśl o nich i szukaj mądrej rady, a Bóg stanie za tobą i twoimi decyzjami.

Nie odkładaj spraw na potem, ponieważ działa to destrukcyjnie na ciebie i twoje otoczenie.

więcej » (Tomasz 7.12.2014)

Zbawienie, uzdrowienie i...

Żyjemy szybko, coraz szybciej. Na wyższym poziomie, ale kosztem przepracowania, braku czasu i wszechobecnego stresu.

Czy chrześcijaństwo ma na to radę?

więcej » (Irek 30.11.2014)

Zaskakujące tajemnice Biblii

Wiemy, że Bóg w swym Słowie objawia człowiekowi swoje zamiary. Czy zatem może nas w lekturze Biblii jeszcze coś zaskoczyć?

Poznanie tych zamiarów do dopiero początek niezwykłej przygody z Bogiem, której koniec jest gdzieś przed nami. Przygotuj się na zaskoczenie, bo z pewnością czeka na Ciebie.

więcej » (Wiesiek 23.11.2014)

Jak zrozumieć Biblię?

W Nowym Testamencie Hbr.10.4 czytamy: „Jest bowiem rzeczą niemożliwą aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy”. Dla nas, ludzi XXI wieku, wydaje się to oczywistością.

Ale nie zawsze tak było. Ofiara w świątyni ustała nie z powodu przekonań o jej bezsensowności, ale z powodu prozaicznego, jakim było zburzenie świątyni przez Rzymian.

Co mamy sądzić o tych licznych rozdziałach Starego Testamentu podkreślających krwawe ofiary? Czy Pismo jest ze sobą sprzeczne? Jak to wyjaśnić i co z tego dla nas wynika?

więcej » (Irek 16.11.2014)

Koło napędowe

Poznanie Boga jest samonapędzającym się kołem. Im więcej go poznajemy, tym bardziej się nim zachwycamy, a im bardziej się nim zachwycamy, tym bardziej chcemy go poznawać.

Co w naszym życiu napędza to koło poznania?

więcej » (Paulina Marus 2.11.2014)

Zachwyceni Chrystusem

Życie duchowe chrześcijanina zazwyczaj wygląda jak sinusoida – raz jest z nim więcej pasji, raz mniej. Czego potrzebujesz, żeby wykres Twojej relacji z Bogiem wznosił się częściej niż opadał?

O roli zachwycenia w poznawaniu Boga.

więcej » (Dorota Grondziowska 26.10.2014)

Droga do sukcesu cz.2

Wydaje się, że czasem mamy błędne wyobrażenie o tym, co to jest sukces. Bierzemy pod uwagę to, co jest widoczne dla oczu, a bardziej liczy się to, co niewidoczne.

więcej » (Andy 19.10.2014)

Jak „powiększyć” Boga?

Czy wiesz, że to od Ciebie zależy jak postrzegasz Boga?

Czy jest On w twoich myślach nieskończenie większy od twoich przeciwności i problemów czy też przeciwnie? Odkryj co zrobić, aby „powiększyć” Boga w swoim sercu i umyśle.

więcej » (Szymon Zeifert 12.10.2014)

Droga do sukcesu cz.1

Są dwa rodzaje modlitw.

Jedne wypełniają się natychmiast. Lubimy to przeżywać, lubimy o tym słuchać i bijemy brawa Bogu. Inne – a szczególnie te dotyczące naszych marzeń, czasem długo czekają na wypełnienie.

Co możemy zrobić – jeśli to od nas zależy – aby stało się to, co się nie dzieje?

więcej » (Andy 5.10.2014)

Cnoty czy szaleństwo

Być dojrzałym, przewidywalnym w każdej dziedzinie i cieszyć się uznaniem innych?

Czy to wszystko do czego jesteśmy powołani?

więcej » (Irek 28.09.2014)

Czyste pożądanie

Różne są nasze pragnienia i potrzeby, a Bóg chce zaspokoić każdą z nich.

Czy pomyślałeś że Bóg też ma pragnienia? Czego On może pragnąć, jeśli niczego Mu nie brakuje?

więcej » (Ela 14.09.2014)

Wojna i pokój

...czyli: Jak zdobyć swoje należne Dziedzictwo w Królestwie?

więcej » (Irek 7.09.2014)

Wystarczy poprosić!

Zobacz na podstawie dwóch historii z Ewangelii, w jak rożny sposób ludzie otrzymywali odpowiedzi na swoje potrzeby. Może powstanie nowa, Twoja historia rozwiązania problemu!

więcej » (Bartek 31.08.2014)

Wyznanie które poprzedza moje dziedzictwo

Uznajemy Boga za Wszechmocnego, Łaskawego, Kochającego. Może wszystko i chce dobrze. Ale z jakichś powodów niekoniecznie nam. Niekoniecznie nasz przypadek jest dla niego wystarczająco interesujący by się nim zająć...

A może sami możemy coś zrobić, by Go tym „naszym przypadkiem” zainteresować?

więcej » (Irek 24.08.2014)

„Nie troszczcie się”

Czujesz się zestresowany troskami o finanse i utrzymanie? Uważamy na ogół, że troska jest postawą normalną i bardziej szlachetną od beztroski. Czy słusznie?

Posłuchaj teraz tego nauczania, aby odkryć biblijną perspektywę i rozwiązanie.

więcej » (Szymon Zeifert 17.08.2014)

Strach czy zaufanie – co wybierasz?

Czy potrafisz zawierzyć i zaufać Bogu tak by nie bać się podejmowania decyzji? Czy jesteś w stanie przezwyciężyć lęk i pójść za głosem Boga, a nie za tym co podpowiada ci strach? Czy zdecydujesz się wyciagnąć rękę aby dosiegnąć Bożych obietnic?

Posłuchaj o bohaterze wiary Gedeonie, który musiał pokonać swoj strach aby wypełnić Boże powołanie dla swojego życia.

więcej » (Asia 10.08.2014)

Samson część 2

Odkryj kolejne cechy, które pogrążały Samsona w kłopotach. Poznaj w jaki sposób emocje niszczą silnych mężczyzn.

Nasz dobry Bóg w swej łasce zatroszczył się o to, żebyśmy nie musieli się tak zmagać z starą naturą i mogli żyć zwycięskim życiem. Jest rozwiązanie...

więcej » (Bartek 20.07.2014)

Jestem Bożym dzieckiem

Czy stwierdzenie, że jesteś Bożym dzieckiem robi na Tobie wrażenie? Czy raczej brzmi jak wyświechtany frazes?

Posłuchaj o 3 aspektach bycia Bożym dzieckiem i odkryj nowy wymiar miłości Boga do Ciebie.

więcej » (Szymon Zeifert 13.07.2014)

All inclusive

Każdy z nas zapewne ma miejsce, które kojarzy mu się z mile spędzonym czasem z dala od codziennej bieganiny, obowiązków. Miejsce, do którego zawsze chętnie by wrócił.

więcej » (Basia Bauer 6.07.2014)

Przywilej adopcji

Czy wiesz, że w momencie adopcji dziecko otrzymuje nowy PESEL? Zostaje sporządzany nowy akt urodzenia, dziecko otrzymuje nowe nazwisko. Otrzymuje nową tożsamość. Odtąd żyje już nowym życiem.

Podobnie Bóg, kiedy zaadoptował Cię do swojej rodziny dał Ci nową tożsamość. Otrzymałeś nowy PESEL, żeby żyć nowym życiem w Panu Jezusie.

Posłuchaj o przywilejach bycia Bożym dzieckiem i odpowiedzialności, która się z tym wiąże.

więcej » (Jola 29.06.2014)

Historia o dobrym Ojcu

Pamiętacie historię o „Synu Marnotrawnym”?

Jak to możliwe, że w domu tak dobrego i kochającego ojca młodszy syn czuje się niespełniony i nie potrafi znaleźć sobie miejsca?

Jak to możliwe, że jego starszy brat, choć daje siebie na maxa, jest rozgoryczony, ma pretensje i nie potrafi się cieszyć?

Czy to wina ojca?

więcej » (Marek 22.06.2014)

Nie daj się okraść

To nie twój PROBLEM jest tragedią, lecz jeśli w trudnej sytuacji nie skorzystasz z Bożej łaski i mocy – to prawdziwa tragedia! Z ilu obietnic, proroctw i marzeń okradł cię diabeł?!

Przynieś do Jezusa beznadziejne przypadki i okoliczności swojego życia. Poddaj się Bogu a przeciwstaw diabłu. Nie ma tak przerażającej przeszłości czy tak beznadzejnego przypadku, z których nasz Pan nie mógłby cię uratować.

więcej » (Anna Kukułka 8.06.2014)

Udrażniaj kanał łaski

Przeczytaj ostatni werset z ostatniego rozdziału listu Apostoła Pawła. Zapytasz z którego? Nie ważne, dowolnego od 1 Koryntian do Filemona.

Znajdziesz tam zawsze ten sam tekst. to samo ostatnie pozdrowienie. Zwróciłeś na to uwagę?

Czy to maniera? A może coś szczególnie ważnego?

więcej » (Irek 1.06.2014)

Drzewa w twojej głowie

90% myśli, które dzisiaj chodzą po twojej głowie, są takie same jak wczoraj. Większość naszych myśli to nawyki. Co dzień robimy te same ruchy, podejmujemy te same decyzje.

To co myślisz dziś ma wpływ na to jak będziesz żyć jutro. Dopóki nie zaczniesz myśleć inaczej, codziennie będziesz powielać tę samą starą rzeczywistość.

więcej » (Andy 18.05.2014)

Nie zgubić obietnicy

Czas nieuchronnie osłabia wspomnienia, zaciera detale, a codzienne przeszkody, trudności, a nawet zwycięstwa odciągają nasz wzrok od linii horyzontu, na której jest Nasza Obietnica.

Nie daj sobie zabrać najważniejszych – ale może odległych – obietnic i nie licz, że twój Kanaan będzie oczekiwał na ciebie przystrojony powitalnie kolorowymi balonikami.

więcej » (Irek 4.05.2014)

Łaska

Łaska jest Bożą pomocą, wsparciem danym ludziom w celu ich odnowienia i uświęcenia. Łaska jest mocą od Boga, aby wykonać dla nas to, czego my wykonać dla siebie nie możemy.

W żaden sposób nie możesz sobie zasłużyć na łaskę. Przeciwnie: w niebie znajdziesz tylko takich ludzi, którzy na to nie zasłużyli.

więcej » (Andy 20.04.2014)

Przemiana myślenia

– Czy na samą myśl, że miałbyś zmienić pogląd w jakiejś sprawie budzi się w Tobie sprzeciw?

Jeśli tak, to wiedz, że Biblia w wielu miejscach zachęca nas do zmieniania swojego myślenia. Dobra wiadomość jest taka, że celem tej przemiany zawsze jest nasze dobro.

Skonfrontuj swoje poglądy z Biblią. Zrób na złość swoim ograniczeniom i zobacz, jaka płynie z tego satysfakcja!

więcej » (Alicja 6.04.2014)

Jak zdobyć serce rybaka

I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi! A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. (Mateusza 4,19-20)

Jak to możliwe, że czterech rybaków zostawia swoją rodzinę, biznes, całe dotychczasowe życie na jedno zdanie Jezusa?

Jak było naprawdę? I czego uczy nas ta historia?

więcej » (Irek 30.03.2014)

Trudność = problem czy wyzwanie?

 • Jak RUSZYĆ z duchowego zastoju?
 • Jak się cieszyć, kiedy jest trudno?

Krótki poradnik, jak praktycznie można wykorzystać trudności na swojej drodze, żeby wynikło z nich coś bardzo pozytywnego.

O tym, że trudności mogą być PROBLEMAMI lub WYZWANIAMI i to do nas należy wybór.

więcej » (Dorota Grondziowska 23.03.2014)

Wyjmij belkę z oka!

Dbałość o relacje nie jest kwestią wyboru, ale obowiązkiem, którego zaniedbanie może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Zdaj sobie sprawę z powagi sytuacji i przejrzyj na oczy, póki nie jest za późno ...

więcej » (Marek 16.03.2014)

Miłość, która daruje dług

Kościół jest niezwykłym, niepowtarzalnym „urządzeniem” zaprojektowanym przez Boga, które jednak jak każde urządzenie, nawet to najlepsze, ma to do siebie, że czasem coś się może w nim popsuć.

Dobra Nowina jest taka, że Bóg wiedząc doskonale, że Kościół to po prostu my – czasem zawodni i niedoskonali ludzie, nigdy nie zmienił swoich planów, ale pokazał w praktyczny sposób na czym polega wzajemna miłość. Możemy się jej uczyć, mając po swojej stronie Nauczyciela i Prawdziwego Przyjaciela, który codziennie służy pomocą i łaską.

więcej » (Jolanta Antosz 9.03.2014)

Niespodziewana łaska

W psalmie 146 czytamy: „Pan kocha sprawiedliwych”. W wielu innych miejscach Pisma znajdujemy podobne twierdzenia. Można je podsumować następująco: Bóg kocha, sprzyja i błogosławi prawych i pobożnych. To fundament chrześcijańskich przekonań. Czy na pewno?

więcej » (Irek 2.03.2014)

Twój płaski świat

Sposób w jaki rozumiemy rzeczywistość ma potężny wpływ na nasze postępowanie. To w co wierzysz decyduje o jakości twojego życia.

Spróbujmy odszukać te przekonania, schematy myślowe, które powstrzymują nasz rozwój i ograniczają potencjał, który w nas jest.

więcej » (Andy 23.02.2014)

Oszukiwanie samego siebie

Święty Paweł napisał, że „Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem.” (1 List do Tymoteusza 4:1-3)

Jak uniknąć zwiedzenia? Od czego zacząć?

więcej » (Bartek 16.02.2014)

Doświadczyć Boga i Jego mocy

 • Czy kościół jest w 100% odpowiedzialny za moją relację z Bogiem?
 • Co to znaczy doświadczyć Jego mocy w moim życiu?

Twierdzenie że rolą kościoła jest nas zmienić jest jak położenie warzyw na zupę obok garnka z wodą i czekanie, aż zupa się sama ugotuje.

więcej » (Marta 02.02.2014)

Trzy kroki do błogosławieństwa finansowego

Wierzę, że jeżeli z uwagą posłuchasz tego wykładu, i usuniesz dwie przeszkody związane z twoim charakterem (oczywiście jeśli masz te przeszkody) oraz zaczniesz stosować trzy ważne zasady duchowe – zobaczysz zmiany w swoim życiu w dziedzinie finansów, w obszarze zaopatrzenia.

więcej » (Ela 26.01.2014)

Tożsamość żniwiarza

„Czy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was żąć to, nad czym wy nie trudziliście się.”

więcej » (Marek 19.01.2014)

Testament Jezusa

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.”

więcej » (Grzegorz Paluch 12.01.2014)

Mniej organizacji, więcej relacji

Z Biblii dość jednoznacznie wynika, że Jezus dużo czasu spędzał z ludźmi. Bywał u nich w domach, na weselach, chadzał w miejsca spotkań innych do których chciał dotrzeć, jadał z nimi, przesiadywał także z ludźmi o złej reputacji.

więcej » (Grzegorz Kogut 5.01.2014)

Misja koncentracja

Każda misja może zakończyć się w różnym stopniu powodzeniem lub porażką. Co wyróżnia zwycięzców na tle pozostałych?

Przyjmując, że Kościół zna swoją misję, jak zmaksymalizować szanse jej powodzenia?

więcej » (Szymon Kunc 29.12.2013)

Strefa drugiej mili

Nie rozczulaj się nad tym co minęło. Nie jesteś w stanie zmienić przeszłości. Ale jeśli masz marzenia, weź teraźniejszość w swoje ręce.

Dowiedz się o dwóch sekretnych zasadach, które mogą sprawić, że twoje marzenia się spełnią.

więcej » (Tomasz Kmiecik 15.12.2013)

Misja Kościoła

Pan Jezus nauczał przez 3 lata i zostawił nam wiele wskazówek. Czy któraś z nich jest szczególna i jest wyznaczeniem azymutu dla Kościoła?

Czy Kościół rozpoznaje ją i czy Ty ją rozpoznajesz, oraz najważniejsze, czy podążasz we wskazanym kierunku?

więcej » (Irek 8.12.2013)

Zostałem zbawiony! Jestem zbawiany! Będę zbawiony!

Jeśli jestem pielgrzymem, to co jest moim celem?

Ile już za mną i co przede mną? W którym miejscu jestem?

Czy jestem pragnącym niemowlakiem, dociekliwym dzieckiem czy owocującą, dojrzałą w wierze osobą?

więcej » (Marek 24.11.2013)

Samson – legenda czy historia współczesnego mężczyzny?

Dlaczego silni mężczyźni upadają? Poznaj, na podstawie historii Samsona, trzy postawy, które mężczyzn prowadzą do miejsca porażki i upokorzenia.

Gdzie znaleźć swoją siłę? Jak stać się zwycięzcą? Posłuchaj!

więcej » (Bartek 17.11.2013)

Duszpasterstwo

Intencje Pana Jezusa są jednoznaczne; przyszedł by owce miały życie i to życie w obfitości (J 10,10). A jednak bywa, że dajemy się okraść z tego błogosławieństwa.

Kilka słów o strategi złodzieja i o Bożym antidotum jakim dysponuje Kościół.

więcej » (Irek 10.11.2013)

Miłość która się nie gorszy

Czy spotykasz ludzi, którzy mają głęboki szacunek do osoby Jezusa Chrystusa i stawiają go za wzór pewnych postaw, a jednocześnie odnoszą się z rezerwą do chrześcijaństwa?

Czy jest może jakaś różnica między nami a Jezusem, którą ci ludzie dostrzegają?

więcej » (Alicja 3.11.2013)

W oczekiwaniu na zdrowie

Co zrobić, jeśli nie widzisz uzdrowienia w swoim życiu? Być może modliłeś się o uzdrowienie, ale nie widzisz pozytywnych efektów.

Chcę ci powiedzieć, że jest nadzieja! Poznaj te cztery zasady, które pomogą ci na twojej drodze do bycia zdrowym!

więcej » (Paulina 27.10.2013)

Pokusa czy marzenie

Wiedza o tym, że pokusy jakie doświadczamy to taki „prezent” od samego diabła jest powszechna i nie budzi wątpliwości.

Tak, sprawcą – katalizatorem pokus we mnie jest diabeł. Ale wiedza o tym co wnosi w nasze życie Bóg nie jest już taka powszechna. Czyż to nie zdumiewające?

Czego zatem sprawcą – katalizatorem jest we mnie mój Bóg?

więcej » (Irek 20.10.2013)

Wartość dodana

Wykład jest wezwaniem do szukania i tworzenia „wartości dodanych” w życiu z Bogiem, w życiu Kościoła, w życiu rodzinnym i zawodowym.

Na przykładzie własnej pracy zawodowej i obecności w Kościele Tomek przedstawia zasady szukania i realizacji różnych celów będących swoistą „wartością dodaną”. Mają one nas popychać i podnosić na wyższy poziom w realizacji różnych zadań życiowych.

więcej » (Tomasz 13.10.2013)

Kilka słów o wolności

Jezus umarł na Krzyżu, aby więźniów wypuścić na wolność. Nie po to aby ich ciasne więzienia uczynić bardziej wygodnymi i przestronnymi.

więcej » (Jola 6.10.2013)

Chęć - Wykonanie

Jak w życiu coś osiągnąć? Jak z chęci przejść do wykonania?

To pytanie gnębi ludzkość od zarania dziejów. Ten wykład przedstawia praktyczną metodę, która choć prosta, to może być w tym pomocna.

więcej » (Jacek 29.09.2013)

Brakujące ogniwo

Zdarzyło ci się być przytłoczonym przez różnicę między tym co pokazuje Biblia, a tym jak wygląda twoje życie?

Wytężasz wszystkie siły, aby się zgodnie z nią zmieniać?

Dobra nowina jest taka, że Boże Słowo ma w sobie moc, aby całkowicie cię przemienić. Musisz tylko je właściwie stosować.

więcej » (Szymon 22.09.2013)

Kim jest nowonarodzony?

Czy wiesz jakie podobieństwa występują pomiędzy brytyjskim następcą tronu a nowonarodzonym chrześcijaninem? Co byłoby gdyby książę Jerzy nie wychowywał się w pałacu Buckingham?

Co musi zrobić nowonarodzony chrześcijanin aby zostać dziedzicem wszelkiego duchowego błogosławieństwa niebios?

więcej » (Marek 15.09.2013)

Ściana Płaczu

W życiu każdego z nas znajdujemy trudne miejsca: spiętrzenie przeciwności, niespełnione oczekiwania, jednym słowem kryzys. Takie miejsca w których wydaje się że obietnice Boże zawodzą.

Nazywam je "Ścianami Płaczu". Nie są przypadkiem. Odegrają w twoim życiu ważną rolę.

więcej » (Irek 8.09.2013)

Mądry Inwestor

„Dlaczego Bóg nie robi czegoś więcej, żeby rozwiązać mój problem?” – ta myśl pewnie każdemu z nas przyszła już kiedyś do głowy.

Gdy ty walczysz z przeciwnościami tego świata, Bóg troszczy się, by przygotować cię do przyszłego świata.

więcej » (Andy 1.09.2013)

Ziarno na zasiew

Zasada według której zbieramy to co posiejemy wydaje się być oczywista. Teoretycznie jest naturalna i prosta do zastosowania. Dlaczego zatem tak często to co zbieramy nie jest tym, co byśmy sobie życzyli?

więcej » (Irek 25.08.2013)

1. Słuchaj swojego serca

więcej » (Marek Ciesiółka 12.08.2013)

2. Słuchające serce

więcej » (Marek Ciesiółka 13.08.2013)

3. Radujące się serce

więcej » (Marek Ciesiółka 14.08.2013)

4. Ciche serce

więcej » (Marek Ciesiółka 15.08.2013)

5. Odważne serce

więcej » (Marek Ciesiółka 16.08.2013)

8 cech jakościowych

więcej » (Irek 17.08.2013)

Jak pokochać Kościół

Jak można służyć w Kościele i to lubić?

Kościół funkcjonuje jak rodzina i pewne zasady zdrowego rozwoju rodziny mają w nim swoje zastosowanie. Jakie to zasady, na przykładzie Kościoła Nowe Przymierze, przedstawia niniejszy wykład.

więcej » (Jacek 17.08.2013)

Oczyszczająca moc krwi

Jeśli byłeś kiedykolwiek w placówce Służby Zdrowia, gdzie rozwieszone są plakaty oznajmiające że „krew to życie”, to pewnie uświadomiłeś sobie jak ważna jest krew dla naszego ludzkiego organizmu. „Życie wszelkiego ciała jest w krwi” – mówił już o tym Mojżesz.

Patrząc na to, jakie znaczenie ma krew dla naszego życia, możemy sobie wyobrazić, jakie znaczenie ma Krew Jezusa dla Ciała jakim jesteśmy – dla Kościoła.

więcej » (Dorota 4.08.2013)

Z Biblią dzisiaj

Jezus Chrystus przychodzi z błogosławieństwem do ludzi będących w potrzebach.

Daje nam odpowiedź na najbardziej trudne pytania i pokazuje rozwiązania w najtrudniejszych miejscach naszego życia.

więcej » (Tomasz 28.07.2013)

Rozdarte szaty

Pismo Święte - Biblia to kontrowersyjna księga. Czytający ją w XXI wieku uważani są przez wielu za zwykłych „buraków”.

Z drugiej strony nikt nie może zaprzeczyć, że nie ma innej książki, która by miała tak przemożny wpływ na ludzi w historii.

więcej » (Irek 21.07.2013)

Gdzie jest moja Biblia?

Do śmierci z Biblią świętą już nie rozstanę się, radością niepojętą napełnia ona mnie.

Gdy drogi cel się zatrze, wśród życia mego burz, znów na Golgotę patrzę, bo Biblia to mój stróż.

Do łez mnie ona wzrusza, z niej bije prawdy zdrój i życie czerpie dusza, to skarb najdroższy mój.

Nigdy już, nigdy już mej Biblii nie porzucę.

Nigdy już, nigdy już nie porzucę księgi tej!

Dla kogoś, kto napisał słowa tej pieśni, Biblia miała ogromną wartość. We mnie ona budzi dziś tesknotę, zmusza mnie do refleksji nad tym gdzie jest moja Biblia. Czy ty masz podobnie…? Być może nawet czytasz ją systematycznie, ale gdzieś w sercu masz przekonanie, że Bóg chce byś lepiej ją poznał, wszedł na inny poziom.

więcej » (Grzegorz 14.07.2013)

Uzdrowienie

Czy Bóg jeszcze dzisiaj uzdrawia? Czy Bożą wolą jest abyś był zdrowy czy chory? Co zrobić, aby uzdrowienie stało się twoim udziałem?

Posłuchaj i dowiedz się, co Biblia mówi na ten temat.

więcej » (Szymon 7.07.2013)

Terytorium cudów

Jezus obiecał swoim uczniom: „Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy (...) z mego weźmie i wam przekaże”. Tak się stało, dlatego Apostoł Piotr mógł powiedzieć żebrakowi przy bramie świątyni: „daję ci to, co mam". Wziął go za rękę i podniósł. Miał moc Jezusa i użył jej, gdy spotkał się z potrzebą.

Wiara jest darem. Bóg chce, żebyś jej używał. On jest Bogiem cudów. Jest więcej ziemi do zdobycia. Więcej doświadczeń do przeżycia.

Jezus wprowadzał swoich uczniów na terytorium cudów. To samo chce robić z nami. W jaki sposób otworzyć się na cud?

więcej » (Oddvar Linkas 30.06.2013)

Pobożność z nutką radości i zabawy

Socjologia mówi, że jeśli nie potrafisz się bawić ze swoim dzieckiem, i to tak, by sprawiało Ci to niekłamaną przyjemność, to istnieją podstawy by przypuszczać, że twoja relacja z nim jest legalistyczna.

Oczywiste, że nikt nie chce legalistycznej relacji z własnym dzieckiem, a jednak tak wielu mimo starań doświadcza w tej dziedzinie porażki. Może nasze relacje z naszymi dziećmi stają się z wiekiem legalistyczne?

Czy podobne prawo obowiązuje w naszej relacji ze Stwórcą? Czy nasza pobożność ma być poważna, dostojna czy bardziej radosna i beztroska? Czy ma być odpowiedzialnością czy raczej zabawą?

więcej » (Irek 23.06.2013)

Boże lekarstwo na rozczarowanie

Rozczarowanie jest pułapką i jeśli na nie odpowiednio nie zareagujesz, możesz popaść w rozgoryczenie. W jaki sposób zmierzyć się z negatywnymi postawami ludzi?

Zwyciężamy, jeśli uświadomimy sobie do czego wzywa nas Jezus. Prawa w Królestwie Boga są wielokrotnie nielogiczne. Biblia jest pełna takich dziwnych rad.

więcej » (Zbyszek 16.06.2013)

Kierunek Ziemia Obiecana

Czym różni się świadectwo i życie Abrahama od Twojego? Czy do Ciebie również Bóg mówi:

 • wyjdź z miejsca gdzie jesteś i idź do ziemi obiecanej
 • nie zatrzymuj się w pół drogi
więcej » (Marek 9.06.2013)

„Pójdź za Mną”

Istota uczniostwa to wyjście z naszego życiowego grajdołka i podążanie za Mistrzem Jego drogami, nie znając tego, co będzie za zakrętem.

więcej » (Irek 2.06.2013)

Jadowite węże

Naród wybrany wędrując po pustyni był zniecierpliwiony wędrówką do ziemi obiecanej, codzienna manna im obrzydła. Narzekając sprzeciwiali się Bogu i Mojżeszowi, więc Bóg zesłał na nich jadowite węże.

Żyjemy w świecie, w którym też kąsają nas „jadowite węże”. Czy modlitwa do Boga aby je zabrał ma sens? Jakie było i jest Boże rozwiązanie tego problemu? Czy znasz antidotum na jad tego świata? Czy przekazujesz to rozwiązanie dalej?

więcej » (Bartek 26.05.2013)

Globalna rodzina

Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie Kościoła. Jednak czasami możemy mieć złe założenia, nierealne oczekiwania, których nawet Bóg nie byłby w stanie zrealizować. Taki Kościół nie miałby prawa istnieć.

Co powoduje, że jedni chcą być w Kościele, służyć w nim i wzrastać, a inni zostają samotnikami?

więcej » (Roland Warczok 19.05.2013)

Spotkanie z aniołem

Czy chciałbyś spotkać anioła? Albo w widzeniu zobaczyć Jezusa?

Jak wyglądały i do czego prowadziły takie spotkania w pierwszym Kościele?

Wygląda na to, że i w takich sytuacjach Jezus nie zmienił swojego mistrzowskiego planu...

więcej » (Bartek 12.05.2013)

Grupa biblijna

Grupa biblijna to budowanie relacji, przyjaźni. W grupie objawiają się i kształtują Boże obdarowania.

Można doświadczyć obecności Ducha Świętego, Jego wsparcia, pocieszenia, ostrzeżeń i dobrych rad na życie.

Wszystko to dzieje się w grupie kilku osób, które tworzą tzw. grupę biblijną.

więcej » (Tomek 5.05.2013)

Moc przyjaźni

Bóg, projektując człowieka, wbudował nam potrzebę relacji. Gdzieś głęboko w naszej duszy jest tęsknota za przyjaźnią.

Na wiele ważnych decyzji które podjąłeś, dobrych czy złych, wpływ mieli twoi przyjaciele. Twoje przyjaźnie wpływają na jakość twojego życia.

Twój najlepszy przyjaciel to ktoś, kto potrafi wydobyć to, co najlepsze w tobie.

więcej » (Andy 28.04.2013)

Miłość z wyboru

Czy miłość to „dopust Boży” który spada na człowieka bez jego wiedzy i woli, czy też sami możemy kształtować kogo i jak kochamy?

Jak to jest w rodzinie , a jak w Kościele?

więcej » (Irek 21.04.2013)

Czerwone krwinki

Kościół jest Ciałem Jezusa Chrystusa. Żyjąc we wspólnocie pomagamy sobie nawzajem, współodczuwamy, cierpimy. Potrzebujemy siebie nawzajem by rozpoznać nasze obdarowania, drogę i powołanie.

Erytrocyt przy przejściu przez naczynia włosowate musi zmienić kształt. To pozwala mu oddać w płucach CO2 i odebrać O2. Ty też potrzebujesz coś zmienić w sobie, by się uwolnić i odebrać łaskę.

więcej » (Zbyszek 7.04.2013)

Kontrolki twojego życia

Gdy w aucie zapala się kontrolka, od razu jedziemy do mechanika bądź samemu staramy się naprawić samochód.

Niestety często nie zwracamy uwagi na kontrolki naszego życia, przez co mijamy się z prawdziwą przyczyną naszych „awarii” i nie umiemy ich naprawić. Na szczęście Boże Słowo daje nam w tej dziedzinie wyraźne wskazówki.

więcej » (Szymon 24.03.2013)

Pozycjonowanie umysłu

Marny nasz los jeśli wszyscy nas chwalą.

Właściwe nastawienie umysłu jest jak Gore-tex chroniący nas przed wpływem zmiennego czynnika ludzkiego.

Zdrowe relacje z ludźmi mają początek w zdrowym poczuciu własnej tożsamości opartej na poznaniu Jezusa.

więcej » (Marek 3.03.2013)

Objawienie i objawienie

Czy potrzebuję szczególnego objawienia? Czy nie wystarczy mi to ogólne zapisane w Słowie Bożym?

Cztery historie biblijne które pokazują skutek nieprzyjęcia szczególnego (do konkretnej sytuacji) objawienia Bożego.

Czy wiara jest antidotum na brak tego szczególnego objawienia?

więcej » (Irek 24.02.2013)

Odblokuj swój potencjał

Aby utrzymać szczerą i rozwijającą się relację z Bogiem, potrzebujesz nauczyć się radzić sobie z przeszłością.

Nierozwiązane zranienia mają potencjał, aby zatrzymać rozwój twojego charakteru. To jest przyczyna, dlaczego tak wielu szczerych chrześcijan latami biegnie w miejscu.

Jedynym lekarstwem jest przebaczenie.

więcej » (Andy 17.02.2013)

Moc błogosławieństwa

Co oznaczają dla mnie słowa Jezusa „by być jak dziecko”? Kim jestem i jaki mam wpływ na to co mnie otacza?

Wykład porusza temat błogosławienia dzieci z perspektywy biblijnej i w praktyce szkolnej. Jest świadectwem o Szkole Podstawowej ETE, której dzieją się Boże cuda.

więcej » (Lidia 3.02.2013)

Nie uciekaj!

Wczoraj jest historią – jutro jest tajemnicą – dziś jest darem od Boga.

Popatrz w swoje serce i sprawdź czy coś nie przeszkadza ci dziś przyjmować dary, które płyną z nieba. Naucz się żyć w błogosławieństwie, które Bóg ma dla ciebie dokładnie teraz.

więcej » (Andy 3.02.2013)

Wiara – klucz do zmian

„Wielka jest twoja wiara!” – Jezus tylko dwa razy pochwalił w taki sposób postawę człowieka. Czym się charakteryzowała wiara tych ludzi?

Czy możemy się spodziewać, że odpowiedź na to pytanie jest kluczem do życia pełnego dobrych owoców?

więcej » (Bartek 27.01.2013)

Zakarpacie

W niedzielę 20 stycznia 2013 gościliśmy zespół z Kościoła Braterskiego w Trzyńcu. Brat Sławek Raszka opowiadał o misji wśród Romów na Zakarpaciu.

czytaj dalej...

(Slavoj Raszka 20.01.2013)

Chrześcijanin tylko z nazwy

– Lubię waszego Chrystusa, ale nie lubię waszych chrześcian. Wasi chrześcijanie są tak niepodobni do waszego Chrystusa – powiedział Mahatma Gandhi.

Jak myślisz, dlaczego tak uważał? Co ja i ty możemy zrobić, żeby o nas można było powiedzieć inaczej?

więcej » (Bartek 13.01.2013)

Kościół 3D

Czy są jakieś uniwersalne priorytety dla Kościoła Jezusa Chrystusa?

Jeśli są to jakie?

Czy one kształtują twoją wizję Kościoła?

więcej » (Irek 6.01.2013)

Twoje plany na rok 2013

Prelegent omawia Boży plan dla ludzi na przykładzie kilku fragmentów biblijnych oraz własnych przeżyć.

Skupia się na planie budowy I światyni w Jerozolimie i na tej podstawie wykazuje konieczność planowania ludzkich zamiarów zgodnie z Bożym oczekiwaniem.

Prelegent namawia do zaplanowania własnych prywatnych i duchowych spraw na rok 2013 pod wpływem prowadzenia Ducha Św.

więcej » (Tom 30.12.2012)

Jezus - Bóg i człowiek

Jezus nie pasował do spodziewań ludzi, do których przyszedł. „Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.”

Kim jest ten, na którego czekał Izrael? Sprawdź, czy czasem nie różni się On także od twoich wyobrażeń o Nim.

więcej » (Irek 23.12.2012)

W Krainie Bohaterów

Czytasz Biblię bo wydaje ci się że to daje życie?! Masz rację: wydaje ci się!

3 zdania Jezusa, które prowadzą do ... piasty koła... Sprawdź o co chodzi żeby wszystko ci się kręciło!

Wykład jest wstępem do przedstawienia dziecięcego „W Krainie Bohaterów”.

więcej » (Marek 16.12.2012)

Modlitwa w walce

Gdy stajemy przed trudnościami, gdy czujemy że dalszy postęp jest niemożliwy i walimy głową w mur, musimy wiedzieć jak się modlić by osiągnąć cel.

Mieszkańcy królestwa Judy znaleźli się kiedyś w beznadziejnym położeniu: ich kraj był bliski zagłady. Zobaczmy w jaki sposób król Jozafat użył wtedy modlitwy i postu, które okazały się bardzo skuteczną bronią.

więcej » (Andy 9.12.2012)

Relacja przyjaźni

Mówimy w Kościele XXI wieku o naszej relacji ze Stwórcą jako o relacji z przyjacielem. Czy jednak nie spoufalamy się zbytnio ze Świętym Bogiem? Czy wzorzec, w którym każda relacja małżeńska, zawodowa, czy jakakolwiek inna ma być relacją partnerską, nie jest tylko modą naszych czasów? Czy nie przenosimy współczesnych trendów na relację z Bogiem?

Na czym taka przyjacielska relacja z Bogiem miałaby polegać?

więcej » (Irek 2.12.2012)

Moja modlitwa

Wykład poświęcony jest osobistej modlitwie nakierowanej na słuchanie głosu Bożego. Na własnych przykładach prelegent opisuje miejsce i czas osobistej modlitwy.

Stawiane są również inne pytania: Kiedy Bóg słucha? Jak rozpoznawać głos Boga? Czy Bóg ma poczucie humoru?

Nauczanie oparte jest na fragmencie z Nowego Testamentu: List do Hebrajczyków 3,7-11. Zapraszamy do wysłuchania.

więcej » (Tom 25.11.2012)

Duchowa bezpłodność

Bóg wie, czego pragniesz, Bóg wie, czego potrzebujesz! Bóg to wie, zanim otworzysz usta na modlitwie..

Ale czy ty wiesz, czego pragnie Bóg? Czy wiesz, czego pragnie Bóg dla twej rodziny, sąsiada, twojego szefa?

Czy „duchowa bezpłodność” jest problemem Kościoła, a może twoim? Jak przekazać życie innym?

więcej » (Bartek 18.11.2012)

Efektywna modlitwa 2

Bóg zachęca nas do skutecznej modlitwy.

W pierwszej części Modlitwy Pańskiej Bóg objawia jaki jest, co leży po jego stronie, co wynika z jego charakteru i pozycji. W drugiej części Modlitwy Pańskiej przekonuje nas co leży po naszej stronie, by nasza modlitwa była skuteczna.

więcej » (Zbyszek 11.11.2012)

Efektywna modlitwa 1

Jak wygląda twoje życie modlitewne? Czy modlisz się dużo? A może wstajesz rano i mówisz: "Boże tu jestem, potrzebuję Ciebie" - i to wszystko.

Nawet krótka modlitwa może być efektywna. Ale dłuższa regularna modlitwa rozwija relację z Bogiem i ma moc zmienić Twoje życie.

więcej » (Andy 4.11.2012)

Jak czytać Biblię

Jest wiele sposobów czytania Biblii. Który jest właściwy i który wnosi w nasze życie błogosławieństwo?

Jak to jest, że choć czytamy te same księgi, dla jednych są one źródłem osobistej inspiracji i pozytywnych zmian, a innych czynią tylko zadufanymi w sobie „ekspertami”?

więcej » (Irek 28.10.2012)

Życie po znajomości

Jak mogę się podobać Bogu?

Co mogę zrobić by zyskać jego przychylność?

Każda religia ma swoje rozwiązania.

Jakie jest twoje rozwiązanie, a co powiedział na ten temat sam Jezus Chrystus?

więcej » (Irek 21.10.2012)

Jak nakarmić pięć tysięcy

Życie z Bogiem oparte jest na zasadach, które On sam ustanowił. Jest proste. Nie w znaczeniu łatwe, bez kosztów, bo jest wręcz odwrotnie. Ale proste – tzn. czytelne, jasne i zrozumiałe. Boże Słowo mówi, że „drogi Pańskie są proste i nawet głupiec na nich nie zbłądzi…”

Gdybym nawet była najgłupszą osobą na świecie, to wierzę, że Bóg ustanowiłby swoje zasady tak, żebym ja mogła je zrozumieć.

więcej » (Jolanta Antosz)

Z pustego nie nalejesz

Nie mam pieniędzy. Nie mam czasu. Pod przynajmniej jednym z tych bolesnych stwierdzeń podpisuje się większość z nas. Nieobce są nam sytuacje, w których czujemy się zmuszeni żonglować portfelem tudzież naginać czasoprzestrzeń by wypełnić wszystkie podjęte zobowiązania.

więcej » (Szymon Kunc 14.10.2012)

Szacunek

 • Szacunek to docenianie każdego punktu widzenia.
 • Szacunek to otwarcie na fakt, że możemy się mylić.
 • Szacunek to uprzejmość, która nie jest warunkowana.
 • Szacunek to akceptacja ludzi takimi jakimi są.
 • Szacunek to ...
„Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku!”
więcej » (Marek Kosętka 7.10.2012)

Powołanie

Mówimy, że naszym powołaniem jest głoszenie ewangelii lub służba. Jednak Bóg powołuje nas do bycia z Nim, a działanie jest tylko elementem tego powołania.

Jeżeli naszym powołaniem jest być z Nim, a nie spędzamy z Nim czasu, to być może już minęliśmy się z tym do czego zostaliśmy powołani…

Czy nie rozminąłem się z bożym powołaniem?

więcej » (Grzegorz Paluch 30.09.2012)

Powołanie:
Co mogę zrobić?

Nasze życie może być lepsze lub gorsze, pełniejsze lub zgoła puste. Od czego to zależy? W jakimś stopniu od postaw jakie zajmiemy.

Wierzę, że włączeni w Boże dzieła będziemy doświadczać naszego Boga najpełniej i przeżyjemy nasze życie w satysfakcji, o której nie mogą marzyć ci, którzy chcą żyć dla siebie.

Tu działa zasada o której mówił Pan Jezus: kto straci dla Niego, ten zyska. Uczestnicząc w Bożych przedsięwzięciach mamy sposobność oglądania Boga w akcji, co jest niezwykle satysfakcjonujące.

więcej » (Irek 23.09.2012)

Moja odpowiedź na Boże powołanie

Bóg powołuje ludzi, ale wszystko zależy od tego jak mu odpowiemy. Dlaczego zwlekamy z odpowiedzią na wezwanie, które prowadzi nas w miejsce błogosławieństwa?

...szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. (Ew. Mateusza 6,33)

Czy stawiasz dzisiaj kolejne kroki na drodze swojego powołania?

więcej » (Grzegorz Kogut 16.09.2012)

Powołanie

Czy to naprawdę możliwe? Czy Bóg mnie potrzebuje i właściwie po co?

„Pan, kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą...”

To nie tylko słowa starej pieśni oazowej. To ciągle aktualne wezwanie do każdego chrześcijanina, to powołanie do Bożej armii, której zadaniem jest walka o ludzkie dusze.

więcej » (Grzegorz Antosz 9.09.2012)

Faraon pokonany

Może masz wrażenie, że coś sprzysięgło się przeciw tobie... Okoliczności, sytuacje, zdarzenia układają się w jakiś negatywny ciąg... Może odczuwasz, że coś próbuje cię zniewolić i narzucić ci coś czego nie chcesz...

Nie musi tak być! Jest rozwiązanie, jest zwycięski plan. Jest ktoś kto zwyciężył według tego planu i ty możesz wygrać wraz nim, spróbuj...

więcej » (Wiesław Leśniak 2.09.2012)

Szczęśliwi liczą czas

Gdybyś przeżywał każdy dzień jakby to był twój ostatni, pewnego dnia zapewne miałbyś rację. Jednak gdyby to był ostatni dzień lub ostatni miesiąc Twojego życia, to czy zajmowałbyś się tym, co zamierzasz właśnie robić?

więcej » (Szymon Kunc 26.08.2012)

Ratuj wydanych na śmierć

Czy kościół wypełniony jest użytecznymi sługami? A może jesteśmy jak stu proroków za czasów Achaba – schowanych w pieczarach, karmiących się chlebem i wodą, ale nie wychodzących ze słowem do innych ludzi?

więcej » (Arek Kukułka 19.08.2012)

Jakie myśli takie życie

Jesteś dzisiaj tym kim jesteś z powodu tego co myślałeś wczoraj. Sposób myślenia determinuje nasze życie. Biblia mówi jasno: jeśli chcesz się zmienić - musisz zacząć od zmiany myślenia.

Zacznij myśleć tak, jak myśli Jezus. Wypełnij swój umysł Bożymi obietnicami.

więcej » (Andy 12.08.2012)

To jedno imię

Gdy się rodzimy, rodzice nadają nam imię i zwracają się nim do nas byśmy na coś reagowali.

Także inni nadają nam imiona, przezwiska i określenia, często negatywne i nieprawdziwe, a my przyjmujemy je i reagujemy na nie.

więcej » (Grzegorz Paluch 5.08.2012)

Orle Gniazdo 2012

Sztuka budowania relacji - to główny temat naszego obozu w Orlim Gnieździe.

więcej » (Wojciech Walaszczyk)

Gdzie jest twój środek Ogrodu?

W ogrodzie Eden rosły dwa szczególne drzewa: drzewo życia w środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. Nie ma dziś tego typu drzew. Nie wiem, dlaczego zostały nazwane drzewami. Ale wiem, że Bóg zabronił karmić się owocami drzewa poznania dobra i zła, za to owoce drzewa życia Adam mógł jeść, kiedykolwiek chciał.

Czy to znaczy, że był nieśmiertelny? Nie – gdyby był nieśmiertelny nie potrzebowałby drzewa życia. Adam miał śmiertelną naturę, ale miał pokarm od Boga: owoce, które podtrzymywały go przy życiu.

więcej » (Andrzej Grondziowski 29.01.2012)

Orle Gniazdo 2011

więcej » (Krzysztof Zaręba)

12 wskazówek króla Salomona o pracy

Praca jest mozołem i odbywa się dużym kosztem. Poświęcamy jej około 1/3 dorosłego życia. Skoro już musimy pracować, rozsądne jest aby uzyskać z tego trudu jak najwięcej.

Kiedy w Polsce upadał socjalizm, wielkie autorytety w Kościele poświęcały dużo uwagi by ustrzec ludzi od materializmu. Lecz nie byliśmy uczeni kultury pracy. Kraje, w których pobożność kształtowała pozytywne nastawienie do pracy, są bogatsze. W dużej mierze to zasługa tamtejszych Kościołów.

Wobec sytuacji ekonomiczno gospodarczej, zarówno w Polsce jak i na świecie, chcę podjąć nauczanie na temat pracy. Jak najlepiej spożytkować czas poświęcony pracy? Podstawą moich tez są wskazówki Króla Salomona.

więcej » (Irek 18.12.2011)

Zmartwychwstanie – mit czy fakt?

Na znanym portalu internetowym mogliśmy przeczytać ostatnio (kwiecień 2011) artykuł pod tytułem „Zmartwychwstanie to mit?”.

Idea zmartwychwstania była tam przedstawiona jako mit, odpowiadający na fundamentalną potrzebę człowieka – życie wieczne. Koncepcja ta wynika z założenia, że tylko mity mogą odpowiadać na najgłębsze ludzkie potrzeby, w tym na te eschatologiczne.

więcej » (Irek 24.04.2011)

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego

Słowo Boże to wielka rzeka obietnic. Pośród obietnic znajdujemy też drobne fragmenty, kierowane do nas. Są to instrukcje mówiące jak „otworzyć” pomyślność, którą Bog do nas kieruje.

Chcę powiedzieć o kluczowej zasadzie, która prowadzi do tego, żeby przyjąć Boże błogosławieństwo.

więcej » (Irek 9.08.2009)

Kto pyta nie błądzi

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

Marka 10,17

więcej » (Irek 3.10.2010)

Dlaczego chrzest?

W trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza [3,1-12] znajdujemy opis działalności ostatniego z proroków starotestamentowych – Jana.

Już 30 lat później ewangelista Mateusz określa go przydomkiem Chrzciciel. Posługa tego proroka polegała bowiem na wzywaniu ludzi do odwrócenia się od grzechów (nawrócenia), czego manifestacją było publiczne przyjęcie chrztu z jego rąk.

więcej » (Irek)

Śniło mi się niebo

To było we śnie. Przyszedł do mnie Bóg (był osobą, postacią, ale nie miał wyglądu, nie potrafię Go opisać) i powiedział, że pokaże mi niebo. Nigdzie mnie nie zabrał, lecz nagle otworzyła się przede mną inna rzeczywistość; znalazłam się w miejscu czy przestrzeni zupełnie niezwykłej, nieporównywalnej do niczego na ziemi, jakby w atmosferze piękności, światłości, niezwykłej czystości i nieograniczonej przestrzeni.

więcej » (Gaba)

Odnaleźć Skarb

Biblia, a szczególnie Ewangelie są pełne przypowieści i obrazów. Często czytamy je szybko nie zastanawiając się dłużej nad nimi. A gdyby tak zatrzymać się odrobinę dłużej nad choćby jednym wersetem, pomyśleć, wyobrazić sobie, „wejść w buty” opisywanych postaci...

więcej » (Marcin 28 marca 2010)

Duch buntu w Kościele

Oczekujemy przebudzenia, rozwoju wiary ewangelicznej w miejscach gdzie mieszkamy w całej Polsce. Powstają ruchy modlitewne, wstawiennicze, akcje ewangelizacyjne by Królestwo Boże zaistniało w naszym kraju w znacznie większym wymiarze. A jednak Kościół nie przyrasta w Polsce. Nie mamy spektakularnych sukcesów w głoszeniu Ewangelii. Nie mamy rozwoju jaki doświadczają kościoły w wielu zakątkach świata od wschodu po zachód. Nie powstają w Polsce megakościoły, które czy ktoś chce czy nie mogą być znakiem i świadectwem dla wielu. Jaka jest tego przyczyna? O jednej niezauważanej przyczynie tego zjawiska możesz tu przeczytać i podjąć osobistą krucjatę by ja przełamać.

więcej » (Irek 2.03.2010)

Tajemnica pokory

Znaczenie pokory jest nie do przecenienie. Z pokorą związana jest łaska i wyniesienie, z pychą upadek. Mamy jasne wyobrażenia na temat pokory i pychy. Czy jednak nasze oceny tych postaw są zgodne ze Słowem Bożym? Czym naprawdę jest pokora? Czy jest coś szczególnego, odmiennego w postrzeganiu naszych postaw przez Boga i przez nas samych? Czy wystarczy być cichym, zasiadać w ostatnich rzędach i myśleć o sobie z umiarem?

więcej » (Irek 2.03.2010)

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe

 • Kiedy jest właściwy czas by działać?
 • Czy mogę dziś zrobić coś dla Królestwa Bożego?
 • Co jeśli okoliczności mówią NIE?
więcej » (Irek 3.03.2010)

O niespodziewanych skutkach „dawania ciała”

Im dłużej chodzimy z Panem, im dłużej studiujemy Biblię, tym bardziej się upewniamy, że właśnie my jesteśmy tymi, którzy rozumieją Boga. Zadziwiające jest, że niejednokrotnie rozumiemy Słowo i wolę Pana każdy inaczej. Często sprzecznie ze sobą.

więcej » (Irek 3.03.2010)

O powtórnym przyjściu Jezusa

Coraz częściej słyszymy z różnych środowisk ewangelicznych o nadchodzących dniach ostatecznych. To, co kiedyś było domeną Świadków Jehowy jest głoszone przez liczne grupy chrześcijan. Coraz natarczywiej ci, którzy określani są mianem proroków przewidują rychły powrót Pana Jezusa – paruzję. Czy mamy te przepowiednie traktować poważnie? Czy jesteśmy w stanie rozpoznać czas? Czy w świecie z początku XXI wieku można dostrzec znaki wypełnienia czasów? Jaką postawę winniśmy zająć wobec zmian, jakie zachodzą dziś w świecie?

więcej » (Irek 5.03.2010)

Depresja

Depresja jest plagą XXI wieku. Choruje na nią coraz większy odsetek społeczeństwa. Stres jaki doświadczamy na co dzień czyni w nas coraz większe spustoszenie.

 • Czy jest to przypadłość, na którą chorują tylko nie znający Boga i Jego mocy?
 • Czy depresja jest znana w Biblii, czy to wyłącznie choroba naszych czasów?
 • Jak Słowo Boże ocenia tę chorobę i co radzi wobec niej?
więcej » (Irek 6.03.2010)