Galeria Przymierza

Męska Sobota - Łubki k. Kamieńca5 lipca 2014

Męski wyjazd 5 lipca 2014 był dla mnie okazją do bycia wspólnotą poza murami i strukturami kościoła. Okazją do bycia razem, wspólnych działań, zabawy, ale tez wspólnej modlitwy. Więcej...