Galeria Przymierza

„Kraina Bohaterów”16 grudnia 2012

W „Krainie Bohaterów”, przedstawionej przez teatr dziecięcy na spotkaniu 16 grudnia 2012, można wędrując przez zamierzchłe czasy spotkać ciekawych ludzi. Wskazówki przez nich podane pomagają nam rozpoznać Mesjasza, gdy już się narodzi.

Inscenizacja proroctw biblijnych została przygotowana przez Szkółkę Niedzielną pod kierunkiem Katarzyny Wojnarskiej.

Wysłuchaj krótkie wprowadzenie do spektaklu.