Galeria Przymierza

Święto Kościołaniedziela 3.04.2011

Chrześcijańska Wspólnota „Nowe Przymierze” formalnie dołączyła do struktury Kościoła Bożego w Chrystusie. W niedzielę 3 kwietnia 2011, nawiązując do tego wydarzenia, obchodziliśmy Święto Kościoła. Naszymi szczególnymi gośćmi byli Wiesław i Wanda Ziemba z ruchu Polska dla Jezusa.

Wiesław oparł swój wykład o cytat z 1 Kor 15,58.

„A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.”

Jako szczególną Bożą obietnicę na ten czas odebraliśmy fragment z Księgi Izajasza 30,18-26.

KBwCh jest organizacją kościelną zrzeszającą polskie wspólnoty ewangeliczne. Należy do Aliansu Ewangelicznego.