Nowe Przymierze

Kontakt

Chrześcijańska Wspólnota
„Nowe Przymierze”
Kościół Boży w Chrystusie
44-100 Gliwice ul. Górnych Wałów 25

www.noweprzymierze.pl
Telefon: (+48) 509 966 144
Nr konta: 32102024010000090203367190
Tytuł wpłaty:
„Na cele kultu religijnego”

Jak zrozumieć Biblię?

W Nowym Testamencie Hbr.10.4 czytamy: „Jest bowiem rzeczą niemożliwą aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy”. Dla nas, ludzi XXI wieku, wydaje się to oczywistością.

Ale nie zawsze tak było. Ofiara w świątyni ustała nie z powodu przekonań o jej bezsensowności, ale z powodu prozaicznego, jakim było zburzenie świątyni przez Rzymian.

Co mamy sądzić o tych licznych rozdziałach Starego Testamentu podkreślających krwawe ofiary? Czy Pismo jest ze sobą sprzeczne? Jak to wyjaśnić i co z tego dla nas wynika?

więcej » (Irek 16.11.2014)

Koło napędowe

Poznanie Boga jest samonapędzającym się kołem. Im więcej go poznajemy, tym bardziej się nim zachwycamy, a im bardziej się nim zachwycamy, tym bardziej chcemy go poznawać.

Co w naszym życiu napędza to koło poznania?

więcej » (Paulina Marus 2.11.2014)

Przed nami:

29.11.2014   |   Spotkanie „Aglow” dla kobiet

17:30 ul. Kłodnicka 3. Temat: Siła miłości